- Minoritetselever må busses fra østkanten til vestkanten, sier redaktør Mimir Kristjánsson i Manifest Tidskrift til Nettavisen.

Kristjánsson skriver i et innlegg i Aftenposten at venstresiden nå må gå inn for en slik bussing.

Han viser til at det på 54 av Oslos 125 grunnskoler er elever med norsk som morsmål i mindretall. Alle disse skolene ligger på østkanten av byen.

- Dette er et nødvendig tiltak for å hindre at man får en by som er så delt at du har noen skoler der det så og si bare går etnisk norske elever, og andre skoler der det nesten bare er minoritetselever, sier den tidligere Rød Ungdom-lederen.

Hva mener du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet!

- Stadig voksende segregering
16 skoler er nærmest rene innvandrerskoler, med over 80 prosent minoritetsspråklige elever.

- På vestkanten og Norstrand er det motsatt. Ni grunnskoler har over 90 prosent elever med norsk som morsmål, skriver han i innlegget.

Han påpeker dessuten at antall elever med minoritetsbakgrunn faller på vestkanten, mens antallet øker på østkanten.

- Vi ser jo en stadig voksende segregering i Oslo der noen skoler har en stor andel barn som trenger ekstra norskopplæring, sier Kristjánsson.

- Busser barna vekk fra øst
Kristjánsson mener Oslo må gjøre som Århus i Danmark, som siden 2006 har busset elever med særskilt behov for språkstøtte til skoler med mange danske elever.

- I Århus tar du en prøve før du begynner på skolen for å finne ut om du har særskilt behov for opplæring i dansk. Jeg mener alle kan ta den prøven, uansett bakgrunn, sier han til Nettavisen, og legger til:

- Så må man busse elever rundt etter beste evne.

Han konstaterer at det allerede i dag foregår en privat bussing i Oslo fra øst til vest.

- Dette er ikke noe enkelt og behagelig tiltak. Men alternativet er det som foregår i dag, at mange etnisk norske foreldre busser barna vekk, for eksempel fra Tøyen til vestkanten, sier Kristjánsson.

- Frykt for å oppleves som for tøff
Kristjánsson sier venstresiden bør følge hans eksempel om de mener alvor med integrering.

- Tror du at du har støtte på venstresiden?

- Jeg er litt spent. For meg er dette nesten som en skolebok for venstresiden, men samtidig har ikke venstresiden gått inn for dette ennå. Jeg tror det skyldes en frykt for at man skal oppleves som at man er for tøff overfor innvandrere, sier han, og fortsetter:

- Jeg mener det motsatte, at man bruker penger på å lære innvandrere ordentlig norsk, sier Kristjánsson.

Han tror uansett at det er mange Oslo-politikere som er enig med han.

- Men jeg tror motstanden på nasjonalt plan sikkert er litt større. For i andre byer er dette en mye mindre problemstilling. Problemet har ikke kommet dit ennå, sier han.

- Gjør som Kennedy
Kristjánsson trekker også paralleller til den amerikanske presidenten John F. Kennedy, som busset svarte elever til hvite skoler i sin tid.

- Kennedy brukte bussing som virkemiddel for å få svarte til skoler der hvite gikk. Så alvorlig er det ikke i Norge, men noe av den samme tanken ligger bak her - at noen elever får en vesentlig lettere skolehverdag, mens andre blir klumpet sammen med de som har spresielle behov, sier han.

Han presiserer at tiltaket må være midlertidig.

- Problemet som ligger i bunn er at ulike sosiale grupper bor på ulike steder i byen. Det må løses, men det tar 50 år. I mellomtiden må vi ikke få en situasjon der vi har skoler der man nesten ikke møter på elever med en annen bakgrunn, sier Kristjánsson.

- Men dette vil også koste mye penger?

- Det koster penger, men det koster enda mer penger om man har massevis av elever som ikke får lært seg skikkelig norsk, sier han.

Bussing av elever fra øst til vest har også blitt foreslått tidligere, og ble i 2011 avvist av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).