*Nettavisen* Nyheter.

Misbrukte stedatter i fire år - dømt til ti års fengsel

VILLE ANKE: Advokat Vidar Helgheim sier at hans klient ønsket å anke skyldspørsmålet til Høyesterett, men fordi man er avskåret fra å anke skyldspørsmålet til Høyesterett har mannen anket på andre grunnlag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

54 år gammel mann dømt til ti års fengsel for grove seksuelle overgrep av stedatter.

30.09.15 21:06

Jenta var bare 11 år gammel da overgrepene, i følge dommen, startet. I flere år ble hun jevnlig voldtatt på det groveste.

Foruten seksuelt misbruk, er mannen dømt for fysisk og psykisk mishandling av jenta.

- Dommen er anket til Høyesterett, sier advokat Vidar Helgheim som tok over som mannens forsvarer etter at han ble dømt i lagmannsretten.

Helgheim sier at mannen mener seg uskyldig dømt, og egentlig ønsket å anke skyldspørsmålet. Fordi Høyesterett ikke behandler skyldspørsmål, har han anket på andre grunnlag i håp om at lagmannsrett-dommen oppheves.

- Aborterte

Det hele endte da jenta selv kontaktet politiet. Da var hun 15 år gammel og hadde nettopp abortert etter å ha blitt gravid som følge av overgrepene.

«Hun hadde tatt abort to uker tidligere og siste overgrep skulle ha skjedd for et par dager siden. Samme dag iverksatte politiet en rekke tiltak. Fornærmede ble undersøkt ved voldtektsmottaket» står det i tingrettsdommen.

Politiet pågrep da mannen, og senere ble også jentas mor siktet for unnlatelsesmedvirkning. Jenta og hennes to søsken ble tatt hånd om av barnevernet.

Mannen har avvist at han noen ganger har hatt seksuell kontakt med sin stedatter, og mener at tekniske funn er manipulert. Mannens sæd er funnet i jentas seng, og hans DNA er funnet inne i benklærne hennes. De tekniske sporene stemmer overens med forklaringer jenta har gitt om overgrep.

«Retten finner det helt usannsynlig at de nevnte funn av sæd med DNA fra tiltalte kan stamme fra annet enn sex med fornærmede, herunder at de nevnte prøver skal være manipulert» står det i dommen.

Mannen ble i tingretten dømt til ni års fengsel. «Han har utnyttet hennes lojalitet og avhengighet til ham og også frykt for å splitte familien. Tiltalte har etablert et rutinemessig mønster av seksuelle overgrep. Fornærmede har måttet leve i en sammenhengende misbruksituasjon fra hun var 11 til hun var 15 år, det vil si i viktige barne- og ungdomsår» slo tingretten fast.

Moren ble da dømt til 18 måneders betinget fengsel for å ha unnlatt å reagere når datteren fortalte om overgrepene.

Mannen anket dommen til lagmannsretten, som skjerpet straffen til 10 års fengsel:

«Lagmannsretten ser også svært alvorlig på overgrepene begått mot fornærmede etter at hun fylte 14. Lagmannsretten viser her for det første til at disse førte til at fornærmede ble gravid. Likevel fortsatte tiltalte å misbruke henne, både før aborten ble gjennomført og umiddelbart etterpå. Særlig dette siste må, etter lagmannsrettens syn, anses som en særlig hensynsløs og krenkende handling» skriver lagmannsretten i den ferske dommen.

Mannen byttet advokat etter at dommen falt, men Nettavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med den nye forsvareren for å høre om han anker saken videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag