Oslo tingrett har dømt en 19 år gammel mann til fengsel i henholdsvis fire år og seks måneder for blant annet mishandling av barn på Veitvet senter.

Hans medsammensvorne, en 17 år gammel mann, ble dømt til to år i fengsel, der ett år ble gjort ubetinget til tross for at barn som hovedregel ikke skal fengsles. Barnevernet har uttrykt stor bekymring for guttens utvikling.

De unge mennene er begge dømt tidligere, begge er del av et voldelig miljø i Groruddalen, begge har minoritetsbakgrunn og bor på Oslos østkant, i likhet med mange andre ungdommer som blir dømt i Oslo tingrett. Nettavisen satte søkelyset på dette problemet tidligere i år.

Les egen sak om statistikk fra 2019: Ungdomskriminaliteten i Oslo: Dette er alle dommene mot unge under 18 år fra 2019

Fryktet for livet

Nettavisen var til stede i Oslo tingrett i november 2019, da den nå 19 år gamle mannen var tiltalt i en annen straffesak. Da hadde han og noen andre ungdommer bundet en gutt til en lyktestolpe med kjetting ved Linderud t-banestasjon i september 2018.

- Der og da tenkte jeg at «jeg vil leve videre. Jeg vil ikke miste livet her», fortalte offeret om overfallet som ga han blant annet en brukket kjeve.

Den tiltalte var den gang ustraffet, men var registrert 25 ganger av politiet, for blant annet vold og skadeverk. Om skadene han hadde påført offeret i denne saken, sa han i retten: - Nei jeg har ikke tenkt så mye på ham (offeret), sa han.

I den rettssaken ble han dømt til samfunnstraff.

Mishandlet barn

Hendelsen i denne nye saken, skjedde i midten av november 2019 - cirka en uke før Nettavisen hørte hans forklaring i retten. Denne novemberdagen hadde han og en da 17 år gammel venn mishandlet fire gutter på 12 og 13 år.

 • Guttene hadde blitt mishandlet med ledning, belte og moppestang.
 • De ble slått og sparket på kroppen og fått hodene dunket inn i veggen.
 • To av guttene ble bundet sammen. En av dem ble satt i en heis, og guttene ble truet med at heisen skulle settes i bevegelse, med de konsekvenser det kunne fått for dem.
 • To av guttene fikk en moppestang stukket ned i halsen.
 • En av guttene ble kastet over en stol.
 • To av guttene ble til slutt låst inne i en kott. De klarte å sparke seg ut av kottet etter 45 minutter.
 • Guttene ble truet på livet hvis de fortalte om overgrepene til foreldre eller politiet.


«Episoden på Veitvet Senter var utvilsomt svært skremmende for de fornærmede, og den har redusert livskvaliteten deres. Det er ikke vanskelig å forstå. De er barn som har vært utsatt for grove integritetskrenkelser av to gjerningsmenn som er noen år eldre enn dem, som flere av dem kjenner godt, og som de kan forvente å møte på i nærmiljøet» skriver Oslo tingrett.

Da 19-åringen møtte som tiltalt for disse forholdene i november 2020, var han også tiltalt for oppbevaring og salg av 450 gram heroin og 280 gram kokain. Det hadde skjedd i Bergen i mai i år, etter at han hadde blitt siktet for mishandlingen av barna. Disse forholdene alene kvalifiserer til godt over fem års fengsel, og førte til at han ble varetektsfengslet.

Straffen

19-åringen har nå fått en samledom for alle disse forholdene, inkludert overfallet ved Linderud t-banestasjon i 2018.

Oslo tingrett vurderer straffen for de ulike handlingene slik:

 • Ett år og seks måneder for mishandlingene av de fire unge guttene på Veitvet Senter.
 • Seks måneder fengsel for mishandlingen av gutten ved Linderud t-banestasjon.
 • Fire år fengsel for oppbevaring av 454 gram heroin.
 • Ett år fengsel for oppbevaring av 280 gram kokain.

19-åringen erkjente alle forhold i retten og ble dømt til fire år og seks måneder i fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt for å ha erkjent forholdene og for sin unge alder. Han må også betale tilsammen 130.000 kroner i erstatning til de fire guttene, og tåle inndragning av 28.000 han skal ha tjent på salg av heroin i Bergen.

Hans forsvarer, Thor Bache-Wiig, sier at han ikke vil anke dommen.

- Vi tenker at han har fått en riktig dom. Han føler seg rettferdig behandlet og har godtatt dommen, sier han.

Historie med vold

Også 17-åringen som var med på å mishandle de fire guttene på Veitvet senter, er en kjenning av både politiet og Oslo tingrett.

I august 2020 ble han dømt for å ha banket opp fire ungdommer på Linderudsletta i oktober 2018. Av dommen går det fram at 17-åringen før slåsskampen hadde sikret seg mot å få juling, ved å få med flere ungdommer. Til slutt var de 15-20 ungdommer mot de fire som var fornærmet i straffesaken.

Fordi overfallsmennene tok med seg ofrenes verdier, som klær, sko, nøkler og mobiltelefoner, ble de dømt for ran.

I samme straffesak, ble han også dømt for å ha ranet flere unge gutter. Ranene ble alltid gjort sammen med flere andre gutter.

 • To gutter ble slått og ranet for airpods og solbriller. Det skjedde på Veitvet skole en lørdagskveld i mai 2019. Det gjorde 17-åringen sammen med to andre ungdommer som også ble dømt.
 • I april 2019 ranet han en ung gutt på Linderud senter for et belte. Gutten ble slått flere ganger i hodet.
 • Han ble også dømt for flere tilfeller av vold, både mot unge gutter og mot politiet.

For alle overfallene ble han dømt til ungdomstraff. Dette er en reaksjon som ikke innebærer frihetsberøvelse, men at domfelte forplikter seg til å gjennomføre et program som skal hjelpe ham ut av kriminell atferd.

Denne gangen, mente imidlertid domstolen at han måtte dømmes til ubetinget fengsel, til tross for hans unge alder.

- Meget bekymret for hans utvikling

«Det er svært høy risiko for at han begår ny alvorlig kriminalitet, og at dette rammer barn og unge fornærmede. Til tross for tiltaltes unge alder har han i flere år vært i politiets søkelys», skriver Oslo tingrett.

Både politi og barnevern er svært bekymret for guttens utvikling. Han er sentral i et miljø på Linderud/Veitvet som begår vold og skadeverk. Han skiller seg ut blant ungdommene ved å være vanskelig og negativ overfor politiet. Samtidig blir han sett opp til i miljøene.

Les også: Politiet ønsker flere låste dører for unge kriminelle

«Retten har liten tro på at han i sitt nåværende miljø vil evne å gjennomføre det som synes å være en nødvendig», står det i dommen.

Videre står det at han har store atferdsproblemer og er lite interessert i å benytte den hjelp han tilbys fra barnevern og andre instanser. Han ble derfor dømt til fengsel i to år, der han må sone et år. Det andre året gjøres betinget med prøvetid på tre år. Det betyr at hvis han gjør noe galt i prøvetiden, må han også sone den betingede delen av dommen.

Mannens forsvarer, advokat Hilde Marie Ims, sier at tiltalte er dømt i tråd med sin egen erkjennelse, men at de nå vurderer om straffeutmålingen skal ankes.

- Den aktuelle reaksjonsformen til fengsel er ungdomsstraff, som er en meget følbar reaksjon for unge lovbrytere under 18 år. Tiltalte har vært klar på at han samtykker i og ønsker å sone dommene ved ungdomsstraff, sier Ims.

- Kunne vært unngått

Ims sier at hendelsene gutten har vært innblandet i dette året, kunne vært unngått hvis han hadde fått adekvat hjelp og utredning fra han gikk på barneskolen.

- Det er min klare oppfatning at denne gutten har vært grovt sviktet av skole- og helsevesen, men også barnevernstjenesten. Foreldrene til gutten har over mange år bedt om en helhetlig utredning av gutten, men ikke nådd frem. Jeg har derfor klaget til Fylkesmannen over manglende oppfølging og hjelp fra barnevernstjenesten over år, sier hun.