En 52 år gammel mann fra Afghanistan er i Alta tingrett dømt til ett års fengsel og 250.000 kroner i oppreisningserstatning til sin tidligere kone og deres fire felles barn for å ha mishandlet alle fem, melder Finnmark Dagblad.

I perioden fra slutten av juni til 1. oktober i fjor utøvde han ved gjentatte anledninger vold mot sin daværende ektefelle og truet blant annet med å drepe henne eller sørge for at hun ble sendt tilbake til Afghanistan.

Mannen ble også dømt for å ha utøvd vold mot alle de fire barna deres i alderen 7-17 år, blant annet ved å slå dem med knyttet hånd og med stokker. Mannen ble også dømt for å ha brutt besøksforbud.

Mannen møtte i retten og erkjente ikke straffskyld.

Mannen og hans tidligere kone giftet seg for 25 år siden. Han flyttet til Norge for om lag seks år siden.

Kona og ungene kom til Norge og Alta i mai fjor. Voldsutøvelsen skal ha pågått fra slutten av juni i fjor til mannen ble idømt besøksforbud 1. oktober i fjor.

Retten slo fast at voldshandlinger som retten har funnet bevist, er alvorlige, men likevel ikke av de mest alvorlige voldshandlinger.

Og videre; Frykten for vold kan oppleves som langt verre enn de enkelte voldshandlingene. Ifølge retten forelå det ingen formildende omstendigheter i saken.

Mannen ble dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de fornærmede. Mannen og kvinnen er nå skilt ved dom.

Les flere saker i Finnmark Dagblad