Gå til sidens hovedinnhold

Missing link!

Den planlagte sykkeltraseen vil bli en "missing link" som nå kan kommer på plass i marka.

OSLO: Traseen er planlagt fra Lilloseter innom Sørskogen til Sinober og så over til Burås og ned til Movatn. I tillegg ligger i planene en liten tilførselsvei fra togstasjonen og bort til den nåværende traseen fra Movatn til Burås. Vi har lagt vekt på å plassere traseen minst mulig på jomfruelig mark og heller mest mulig på eksisterende driftsveier. Mellom Nordskogen og Sinober planlegges traseen lagt i flukt med høyspentlinjen, sier Trond Enkerud skog- og friluftsforvalter i Friluftsetaten.

Vi har også startet et samarbeid med Nittedal kommune vedrørende utbyggingen. Men foreløpig så er ikke finansieringen på plass, sier Enkerud, som nå ikke har noe tallinfo å gi ut i forhold til hvor mye en slik trasé kan koste å opparbeide.

Friluftsorganisasjonen Lillomarkas Venner er blant dem som skal avgi høringsuttalelse til den planlagte traseen.

I utgangspunktet er ikke vi negative til traséforslaget. Det vi derimot er kritiske til er hvis opparbeidelse av traseen skal medføre for store inngrep på sårbare områder. Etter vår mening holder det jo med en trasé som vil dekke to par skispor. Eventuelt i tillegg en skøytetrasé i midten, vil etter vår mening medføre at veien blir for bred, og dermed for store inngrep i naturen, sier styremedlem i organisasjonen, Tore Faller.

Høringsfristen er 28.02.09.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag