Gå til sidens hovedinnhold

Mistet 250.000 pokerkroner

Mannen hadde med seg 250.000 kroner etter pokerlag. Så møtte han politiet.

I en fersk dom fra Oslo tingrett dømmes mannen til å tåle inndragning av 250.000 kroner han skal ha vunnet på pokerspill i en privat leilighet i Oslo sentrum.

En torsdag i oktober 2012 ble en 32 år gammel mann pågrepet i Oslo sentrum med 100.000 kroner på innerlomma og 150.000 kroner i bagasjerommet på bilen.

Mannen ble tiltalt for å ha vært i besittelse av utbytte fra straffbar handling siden hans årsinntekt på mellom 200.000 og 250.000 kroner ikke skulle tilsi at han skulle ha så mye penger.

Mannen var også tiltalt for oppbevaring av nærmere en kilo cannabis i sin leilighet i Oslo. Dette beslaget ble gjort i januar 2014.

Spilte «Omaha Hold'em»
Oslo tingrett har ikke funnet det bevist at pengene stammer fra straffbar handling, men mener derimot at 32-åringen hadde vunnet pengene på en variant av poker som kalles «Omaha Hold'em», noe retten mener er en versjon av «Texas Hold'em».

Dette bekreftet mannen som eide leiligheten der pokerspillingen hadde foregått gjennom hele denne torsdagen.

Leilighetseieren fortalte i retten at han det ble spilt poker i leiligheten hans flere ganger i uken, og at summene var store. Leilighetseieren hadde gjort det til et levebrød å ta en provisjon fra hver pokerpott.

Oslo tingrett dømte mannen for brudd på straffelovens paragraf 383. Denne dommen rammer den som driver og deltar i lykkespill på offentlig sted. Oslo tingrett kom til at den private leiligheten måtte anses som et offentlig sted fordi pokerspillingen var organisert for et stort antall mennesker som ikke kjente hverandre personlig.

Spilleklubb i privat leilighet
Oslo tingrett skriver følgende: «Retten anser at spilleklubben hos NN (leilighetseieren) må anses som offentlig sted i lovens forstand ut fra det tiltalte, NN og XX (et vitne som deltok på pokerlaget) forklarer. Det ble ført en viss adgangskontroll med nye spillere, men slik at en etablert spiller kunne ta med seg nye inn. NN kjente hundrevis av pokerspillere og det ble spilt hos ham nesten hver dag. Det er ikke grunn til å tro at det bare var en liten krets av personer som deltok. Det var ikke en gruppe venner som underholdt seg med spill. XX hadde for eksempel truffet tiltalte over tid i forbindelse med pokerspillene, men han kjente ikke tiltalte personlig. Spillet ble også organisert slik at den som disponerte leiligheten "raket til huset" av hver pott. Selv om dette også skulle dekke mat og drikke og eventuell betjening, var det noe deltakerne måtte være med å betale for å få delta i spillet».

32-åringen ble dømt til seks måneders fengsel for oppbevaring av en kilo cannabis. Halvparten av straffen ble gjort betinget.

Når det gjelder pokerspillingen skriver retten: Tiltalte dømmes også for deltakelse i ulovlige lykkespill. Dette er bare er et bøteforhold.

Inndro pengene
Den største straffen var kanskje at han måtte tåle inndragning av 250.000 kroner.

Om inndragningen skriver retten: «Det er lagt ned påstand om inndragning av kr 250 000 som tiltalte har vunnet ved lykkespill. Retten finner at vilkårene etter straffeloven § 34 første ledd er til stede. Retten kan ikke se at inndragning av hele beløpet vil være klart urimelig (...). Etter straffeloven § 383 tredje ledd kan retten i stedet for inndragning bestemme at beløpet skal tilbakebetales, men ingen har meldt seg og tiltalte har ikke oppgitt navn på hvem han vant pengene fra».

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken