Kristian Sommerseth har jobbet som fylkespolitiker i Vestfold og Telemark de siste to årene. Sommerseth lider av funksjonsnedsettelsen Cerebral parese, og har de siste årene mottatt nødvendig assistanse fra kommunen.

Nå mener ordfører i Tønsberg kommune at de har vært for rause. Kuttene i midlene for personlig assistanse fører til at Sommerseth ikke får den nødvendige hjelpen han trenger til å fullføre oppgavene i vervet som politiker.

- Jeg føler hele prosessen er krenkende, sier Sommerseth til Nettavisen.

- Jeg har hatt brukerstyrt personlig assistanse helt siden 2016 og det har ikke vært noe problem før nå.

Alvorlig diskriminering

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. Dette kan for eksempel innebære å kle på seg, komme seg til arbeidsplassen og lage mat.

Det er kommunen som vurderer bistandsbehovet til innbyggerne og skal i samarbeid med den enkelte pasienten vurdere hvilke tjenester som skal tilbys.

Nå har Tønsberg kommune valgt å kutte i midlene for å spare penger.

Leder i Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen, mener situasjonen til Sommerseth er svært alvorlig.

- Folkevalgte må ha krav på funksjonsassistanse, understreker Andersen til Nettavisen.

- Funksjonshemmede er systematisk underrepresentert i folkevalgte organer. Vi snakker om et representativ demokrati, men så blir en så sjelden representant diskriminert.

Må få klare regler

Siden stillingen som fylkespolitiker ikke er en formell jobb, men et verv, får ikke Sommerseth personlig assistanse gjennom NAV.

Uten assistanse har han ikke muligheten til å fortsette i vervet som fylkespolitiker i Vestfold og Telemark.

Karin Andersen (SV) foreslår at regjeringen må lage en forskrift som sørger for klare regler innenfor brukerstyrt personlig assistanse, slik at kommunene ikke kan regulere dette ulikt.

Dette kan de gjøre ved å endre loven slik at brukerstyrt personlig assistanse flyttes fra helselovgiving til Folketrygden.

- Kommunalministeren svarer ikke engang på saken, han henvender det bare videre til helseministeren. Dette er ikke en sak om helse, men om kommunale reguleringer knyttet til kutt i brukerstyrt personlig assistanse, sier Andersen til Nettavisen.

Kommunen må ta ansvar

Kristian Sommerseth er optimistisk til situasjonen og har planer om å klage på kommunens vurdering av saken.

- Jeg har jobbet i politikken i flere år og er svært optimistisk på at det kan ordne seg, sier Sommerseth til Nettavisen.

I mellomtiden mener Karin Andersen det er viktig at Tønsberg kommune tar saken på alvor.

- Saken er naturligvis alvorlig for Kristian, men også alvorlig fordi kutt i brukerstyrt personlig assistanse fører til at funksjonshemmede blir diskriminert fra å leve selvstendige liv, understreker Andersen til Nettavisen.

Det er de enkelte kommunene som har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som sosialhjelp og legehjelp. Det er derfor Tønsberg kommune som har ansvar for å løse denne enkeltsaken.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Tønsberg Kommune, men fikk ingen kommentar.