Av Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

20. mars 2018 behandlet stortinget Ap sine forslag om krav til trossamfunn. Og kravene var selvfølgelig like for alle trossamfunn. Vi fremmet seks forslag. Frp stemte mot alle. Her er kortversjonen av de seks forslagene:

  • Krav om minst 40 prosent representasjon av kvinner i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn.
  • Krav om at representanter i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn, er demokratisk valgt.
  • Opprett en egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra.
  • Sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler.
  • Krav om at personer som kommer til Norge for å praktisere som religiøse ledere skal ha, eller skaffe seg, kunnskap om den religiøse rådgivningsrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet.
  • Lage en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte. Kontrakten lages i samarbeid med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner.

De som vil, inklusive Nettavisens Erik Stephansen, kan lese hele saken og se voteringsoversikten her.

Mitt råd til Frp og Silje Hjemdal er: Fei for egen dør. Og stem med oss på disse forslagene når trosmeldinga skal behandles.