I et brev til Tromsø kommune ber advokat Håkon Elvens om at kommunen tar erstatningsansvar etter at hans klient ble mobbet ved en skole i Tromsø, skriver Nordlys.

Mannen er i dag 19 år og sliter psykisk etter det han selv beskriver som langvarig og omfattende mobbing. Advokaten skriver at hans klient ble isolert i klassen, utelatt fra aktiviteter og utsatt for ukvemsord. Mobbingen skal ha startet tidlig i grunnskolen, og eskalert over de neste årene.

Fraværet økte

Elvenes skriver videre at gjennomgang av skoledokumenter viser at eleven hadde et økende fravær, fra 16 prosent første skoleår til 71 prosent siste skoleår.

Både eleven og hans mor skal flere ganger ha sagt i fra til skolen om problemet, uten å føle at det ble reagert. Dette forandret seg da eleven fikk en ny kontaktlærer i åttende klasse. Han skal i følge brevet ha tatt mobbingen på alvor og innkalte til møte. I elevens halvårsrapport for åttende klasse skriver læreren:

«I første semester ble han til tider plaget av medelever, men dette problemet har minket i omfang i vårsemesteret. Det hender nok at han ennå føler seg forulempet av medelever, og i klassen er han bekymringsfullt isolert.»

Dette året hadde eleven mindre fravær enn tidligere år. Den nye kontaktlæreren sluttet imidlertid året etter, og fraværet gikk dermed opp igjen.

Eleven forklarer det høye fraværet med at medelever og ansatte ved skolen plaget ham, og at han derfor holdt seg borte.

Sliter psykisk

Mannens advokat drøfter ikke summen i erstatningskravet, men viser til at 19-åringen i dag sliter psykisk. I brevet står det at eleven ble utsatt for så omfattende og langvarige mobbing at han er påført psykisk skade. Elvenes skriver at den psykiske skaden har gitt ham medisinske men, som kvalifiserer til menerstatning, erstatning for inntektstap og dekning av utgifter, samt egenandeler til helsehjelp.

Advokat Håkon Elvenes ønsker ikke å kommentere erstatningskravet med annet enn at det i Norge den siste tiden har vært flere som har krevd erstatning av kommuner etter mobbing i grunnskolen.

I brevet retter advokaten også en krass anklage mot den aktuelle skolen: Han mener at skolen i så stor grad har sviktet i å følge opp eleven at de har brutt opplæringsloven. Men unntak av i åttende klasse.

Vil ikke kommentere

Rektor ved skolen sier hun ikke vil kommentere denne spesifikke saken.

- Men generelt kan jeg si at vi har rutiner for både forebygging av mobbing og for hvordan vi skal håndtere mobbing. Når mobbing oppstår setter vi i gang en prosess der vi finner omfanget av mobbingen, og ser på hvilke tiltak som må settes inn, sier rektoren.

Byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H) kjenner til erstatningskravet.

- Saken ligger nå hos kommuneadvokaten, og jeg forutsetter at den vil få en god og grundig behandling der. Utover det kan jeg ikke kommentere kravet på nåværende tidspunkt, sier hun.

Les flere saker i Nordlys.