Forslagene til endringer i opplæringsloven ble sendt til Stortinget onsdag.

De innebærer at elever kan flyttes mot elevenes eller foreldrenes ønske, noe som allerede er mulig i grunnskolen.

– Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

For øvrig foreslås det et forbud mot å ansette personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige i videregående skoler og på folkehøgskoler. I dag er det et slikt forbud i grunnskolen.

– Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit og gode og trygge relasjoner til alle skolens ansatte. Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er registrert på politiattesten. Vi mener hensynet til barn og unge i denne sammenhengen veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen, sier kunnskapsministeren.

For øvrig foreslår regjeringen at det skal være plikt for kommunene å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke, sier Sanner.

(©NTB)