ULLEVÅL (Nettavisen NA24): Onsdag lanserte Telenor sitt nye superbredbånd, 4G.

Åpningen av nettet skjedde med pressen tilstede på barneavdelingen på Ullevål sykehus i Oslo.

Denne arenaen var valgt fordi det nye raske nettet gir svært interessante muligheter for hjemmebehandling av pasienter, særlig barn.

Hjemmesykehus
Sykehuset har et eget prosjekt - «Avansert hjemmesykehus for barn» - der internett- og mobilbasert teknologi brukes til å behandle barn og unge hjemme.

Overlege ved Oslo Universitetssykehus, Jacob Bergsland, mente det nye 4G-nettet kan bidra til å løse flere helseutfordringer i fremtiden.

- Mulighetene som nå åpnes opp er utrolige, men også helt nødvendige for å fylle den økte etterspørselen etter helsetjenester. Det vil være et nesten astronomisk behov for helsetjenester i framtiden, og for å dekke det trenger vi drahjelp fra ny teknologi, sier overlege Jacob Bergsland ved Oslo Universitetssykehus.

4G avgjørende for hjemmebehandling
4G-nettet til Telenor vil kunne gi opp til ti ganger raskere surfing og det gir spennende muligheter for framtidens sykehus.

Nettet ble onsdag åpnet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Lørenskog, Sandnes, Lillestrøm, Asker, Bærum, Lofthus i Hardanger og Longyearbyen. I løpet av året vil også Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Drammen og Kristiansand få Telenor-4G.

Deretter fortsetter et ambisiøst utbyggingsløp inntil hele landet er dekket. Tromsø kommer like inn i nyåret.

Her er områdene med størst gevinster:

  • Overvåking hjemme av nyopererte hjertepasienter (monitorerer puls etc - EKG-diagrammer kan sendes over 4G-nettet)
  • Røntgendiagnostisering (bilder sendes over 4G-nettet)
  • Oppfølging av pasienter hjemme med f.eks sår (bilder over 4G avgjør om såret gror tilfredsstillende eller ikke)
  • Hjemmebehandling av barn - forkorte sykehusopphold

- I praksis betyr det nye mobilnettet at vi kan satse på avanserte hjemmesykehus i mye større grad enn tidligere. Det er mer komfortabelt for pasienten, og kan bidra til å minske utfordringene med overfylte sykehus i fremtiden, sier Bergsland.

Særlig det siste er viktig for barn og unge.

Ronny Kristiansen, innovasjonskonsulent ved IKT-avdelingen på Oslo Universitetssykehus, er enig at 4G-teknologien er viktig for å forkorte sykehusopphold slik at pasienter kan tilbringe mer tid i eget hjem. Spesielt viktig vil dette være for barn og unge.

- Når barn er innlagt på sykehus over lengre tid, binder det opp mye av foreldrenes tid også. Familien blir ofte avhengig av å ha et hjelpeapparat rundt seg for å få hverdagen til å gå opp. Med hjemmesykehus vil de berørte familiene i større grad kunne føre et normalt liv, og barna får være i hjemlige og trygge omgivelser. Det er klart det har en kjempeverdi for den familien og det barnet det gjelder, sier Ronny Kristiansen.

Og - kanskje rosinen i pølsa:

  • Pillegastroskopi!

Du svelger en pille med kamera og det hele som tar de nødvendige undersøkelsene av magesekken og tarmen din. Så slipper du de beryktede undersøkelsene med slange ned gjennom halsen (gastroskopi) eller opp i baken (som heller ikke er så veldig behagelig).

Les også på Nettavisen: