Gå til sidens hovedinnhold

Mobilmast – et spørsmål om pris

Hvis Telenor betaler nok får de mobilmast på Skøyen skole, sier Undervisningsbygg. Telenor derimot lytter til FAU og er villig til å se etter andre alternativer.

SKØYEN: Skøyen skole mangler mobildekning for Telenors abonnenter. Rektor er fortvilet over situasjonen på grunn av at beredskapen ved skolen er svekket. FAU ønsker ikke mobilmast på skolens område og Telenor ser etter alternativer, mens det kommunale foretaket Undervisningsbygg mener det er et spørsmål om pris.

Markedspris

– Til syvende og sist er det skolens behov som er viktig. Vi er villige til å inngå avtale om mobilmast på Skøyen skole om vi blir enige med Telenor om avtalevilkår og pris. Så langt har ikke Telenor vært villig til å betale markedspris for å sette opp mobilmast på skolen, sier kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg, Marit Thorsen.

Ingen helsefare

Hun er klar over at FAU ved skolen motsetter seg plassering av mobilmast på skolens område på grunn av usikkerhet knyttet til stråling fra masten. I tillegg har bydelsutvalget i Bydel Ullern vedtatt at det ikke skal settes opp master på bydelens skoler og barnehager.

– Det er mange hensyn å ta, men kommunen har valgt å forholde seg til Statens stråleverns anbefalinger, som sier at det ikke er knyttet helsefare til mobilmastene, sier Thorsen.

Samfunnsansvar

– I 2008 sa du i et intervju at Undervisningsbygg ønsket å bruke føre var-prinsippet. Det innebar at mobilmaster skulle fjernes fra skolene. I 2011 snudde Undervisningsbygg og da sa du:» Nå forholder vi oss til anbefalingene fra Statens strålevern om at det ikke er strålefare fra mobilmaster.» Statens strålevern hadde de samme anbefalingene i 2008. Hvorfor forlot Undervisningsbygg «føre var-prinsippet»?

– Oslo kommune har blitt enig om at strålefaren ikke er reell. Vi har samlet oss om en fornuftig tilnærming til dette med mobilmaster på skolene. Skolenes behov og det at mobiltrafikken har økt masse siden 2008 har påvirket avgjørelsen. Vi må ha flere master og det er også for vår del snakk om å ta samfunnsansvar; å bidra til å øke mobildekningen der den er dårlig, sier Thorsen.

Les også:

Trapper opp kampen mot stråling

Flaggstang er mobilmast

Advarer mot stråling

Frykter stråling på idrettsplass

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer