I januar opplyste vaksineprodusenten Moderna at de hadde startet klinisk testing av en oppfriskningsvaksine som er spesielt rettet mot omikronvarianten. Da sa Moderna-direktør Stephane Bancel at vaksinen trolig kan gis til folk allerede til høsten.

Vaksineprodusenten har allerede signert kjøpsavtaler verdt 18,5 milliarder dollar med Storbritannia, Sør-Korea og Sveits, så snart vaksinene er tilgjengelige. Nå viser imidlertid en fersk studie gjennomført på aper at det kan stilles spørsmålstegn rundt omikron-vaksinen fra Moderna.

Kan gi en pekepinn

Det teknologibaserte nettstedet Ars Technica omtaler studien fra National Institutes of Health, som er en organisasjon underlagt det amerikanske helsedepartementet, i en artikkel. Resultatene viser at den nye vaksinen ikke beskytter bedre mot omikron enn den nåværende vaksinen. Det presiseres at studien ikke har blitt fagfellevurdert eller har blitt publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Det blir også lagt vekt på at studien er noe begrenset, siden det «bare» var åtte aper som var involvert. Dermed vektlegges det at studien trenger å verifiseres i kliniske studier, noe som allerede er i gang med over 600 voksne som er involvert i testingen.

Les også: Dette diagrammet viser hvordan omikron er forskjellig fra delta og de andre virusvariantene

Halvparten av dem har fått to doser Moderna-vaksine for minst seks måneder siden, og den andre halvparten har fått to doser pluss en oppfriskningsdose. Ifølge Ars Technica mener imidlertid forskerne bak studien at det kan gi en pekepinn på det som kommer. Moderna testet nemlig tidligere en vaksine, rettet spesifikt mot beta-varianten, og da var konklusjonen at «beta-boosteren» ikke beskyttet hverken aper eller mennesker bedre enn den opprinnelige koronavaksinen.

- Den ikke-menneskelige primat-modellen har vært veldig prediktiv for hva som har blitt observert i mennesker, når det gjelder effektiviteten av beskyttelse, skriver forfatterne bak studien.

Like gode vaksiner

Studien viser at apene fikk like mye økning i nøytraliserende antistoffer mot omikron, ved bruk av den nåværende vaksinen og den nye omikron-vaksinen. Da apene ble smittet med omikron-varianten, beskyttet begge vaksiner like godt mot sykdom i de nedre luftveier, skriver Ars Technica.

- Derfor vil en «omikron-booster» kanskje ikke gi bedre immunitet eller beskyttelse, sammenlignet med en oppfriskningsdose (booster red.anm.) av dagens Moderna-vaksine, skriver forskerne i konklusjonen sin.

Les også: Fem grunner til ikke å bli omikron-smittet med vilje

Ars Technica skriver at resultatet ikke trenger å tolkes så negativt, fordi ferske funn fra CDC, som tilsvarer norske FHI, viser at dagens oppfriskningsdose har 82 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom av covid-19, og er 90 prosent effektive for å hindre sykehusinnleggelser på grunn av covid-19. Det blir også understreket at personer som er vaksinert med en oppfriskningsdose, har fem ganger mindre sannsynlighet for å bli smittet av omikron enn uvaksinerte personer.