JUSTISDEPARTEMENTET (Nettavisen): På kort varsel kalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland inn til pressekonferanse for å fortelle at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Krekar, er sendt ut av Norge og befinner seg nå i Italia.

- Krekar er ikke lenger i Norge. Han er i Italia, kunngjorde Mæland på pressekonferansen torsdag.

Najumuddin Faraj Ahmad ble i fjor dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano i Italia. Dommen ble anket og etter flere rettsrunder ble anken til slutt forkastet i Høyesterett.

Frps tidligere justisministre feirer utleveringen med kake:

Les også: - Skulle ønske det var en Frp-statsråd

Mæland: - Forsvarlig å gjøre det nå

På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor det var nødvendig å utlevere Krekar til Italia akkurat nå - midt i koronakrisen, svarer Mæland slik:

- Etter utleveringsloven skal et vedtak fattes så raskt det lar seg gjøre. Vi har avventet nettopp på grunn av koronasituasjonen, men når det nå var forsvarlig å gjøre det, så har vi gjort det.

- Krekar har legeerklæring på at han befinner seg i risikogruppa når det gjelder korona. Hvordan er det vurdert?

- Det har gjort at vi har fått fornyede forsikringer om at han vil bli behandlet på en skikkelig og grundig måte både med tanke på helsetilstanden nå og hvis han eventuelt skulle få korona, sier Mæland til Nettavisen.

Dømt i Italia

Mandag 15. juli ble Krekar dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia for terrorplanlegging og krevd utlevert. Italiensk politi mener Krekar har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen. Han ble pågrepet samme dag i Oslo, og har sittet varetektsfengslet siden han fikk dommen. Pågripelsen ble lagt ut på Youtube samme kveld.

BAKGRUNN: Krekar dømt til fengsel for terrorvirksomhet

- Har fulgt lover og regler

På direkte spørsmål på pressekonferansen om regjeringen oppfatter det som en politisk seier, svarte Mæland ved å vise til at utleveringen har skjedd i tråd med lover og regler:

- Vi har effektuert det vedtaket vi skal. Vi har gjort det i henhold til de lover og regler som gjelder.

Les også: Folkets brev til Anundsen: - Får du ut Krekar, blir det flaggdag

Najumuddin Faraj Ahmad ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia. I kjennelsen påpekes det at Krekar har levert legeerklæring på at han er i risikogruppen ved smitte av koronaviruset.

I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett onsdag kommer det frem at Krekar ikke har blitt sendt ut til Norge, til tross for at det er endelig vedtak om dette, grunnet koronasituasjonen i Italia:

«Situasjonen i Italia med corona-viruset har gjort at dato for utlevering ennå ikke er avtalt. PST er i dialog med Italia om dette og utlevering vil skje så snart det er tilrådelig for begge parter.

Corona-pandemien utgjør en særskilt situasjon, som påvirker hele Europa, som også er grunnen til at siktede ennå ikke har blitt utlevert. Denne ventes imidlertid å være midlertidig, og ytterligere fengsling i påvente av bedring i pandemien er ikke uforholdsmessig.»

- Jeg kan bekrefte at vi har bistått i å få transportert Krekar ut i dag. Han befinner seg nå i Italia. Jeg kan ikke si mer enn det. Når det gjelder koronasituasjonen i Italia har justisministeren svart for det, sier seniorrådgiver i PST Anett Aamodt til Nettavisen.

- Smitte i fengselet

Oslo tingrett uttaler videre i kjennelsen:

«Det skal imidlertid påpekes at siktede er i risikogruppen ved smitte av covid-19, og det vises til legeerklæring av 17. mars 2020. Siktede har opplyst at han er kjent med 14 smittetilfeller i fengselet og også noen betjenter.

Retten legger til grunn at påtalemyndigheten og fengselet legger til rette for og tar de forholdsregler som er nødvendig for at siktede ikke skal bli smittet, med risiko for alvorlig sykdom. Dersom det blir et massivt utbrudd i fengselet, kan dette over lengre tid ha betydning for forholdsmessighetsvurderingen, evt. at det må vurderes å flytte siktede.»

- Det er slik at vi har en koronasituasjon både i Norge og Italia. Vi har fått forsikringer om at Krekar vil bli godt ivaretatt i Italia, sa Mæland på pressekonferansen torsdag.

Meling: - En skammens dag

- Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann. En skammens dag for PST, for Riksadvokaten, for Oslo tingrett, for Borgarting lagmannsrett, for Høyesterett, for regjeringen, for Høyre, for Venstre, for KrF, for regjeringen, for opposisjonen, skriver Krekar-forsvarer Brynjar Meling til Nettavisen i en SMS.

Han reagerer kraftig på at Krekar ikke engang fikk ta farvel med familien.