Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), MDG og SV vil arbeide for å løse opp storfylket Viken.

Sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud har lenge skapt bruduljer.

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje,» heter det i den nye samarbeidsplattformen.

Fylkesrådet vil be fylkestinget anmode Stortinget om å oppløse Viken etter valget i 2021.

Det er Stortinget som i siste instans avgjør Vikens videre skjebne.

Mæland: - Ikke noe nytt

Nettavisen har bedt ansvarlig statsråd, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, om hennes syn på saken.

- Stortinget vedtok regionreformen i juni 2017. Det er ikke noe nytt at de partiene som stemte imot da, fortsatt er imot, svarer Mæland.

Hun vil ikke spekulere i hva som skjer ved et eventuelt regjeringsskifte:

- Hvordan fylkeskommunen velger å organisere seg blir fullt og helt opp til fylkeskommunen. Hva Stortinget kommer til å mene i neste stortingsperiode, er ikke noe jeg kan eller vil spekulere i, sier Mæland.

Nei, nei!

Det nye fylkesrådet sier også «tydelig nei» til å utvide Oslo lufthavn Gardermoen med en tredje rullebane og til å utvide E18 Vestkorridoren.

Veikapasiteten på E18 skal ikke øke, ifølge den nye plattformen.

«Viken skal jobbe for en miljø- og klimavennlig løsning for transporten i Vestkorridoren som reduserer trafikk, forbedrer myke trafikanters kår, gir rom for byutvikling og møter næringslivets og fastboendes behov», skriver de fire samarbeidspartiene.

Åpner for å reversere regionreformen

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum åpnet i vår for å reversere regionreformen etter 2021, hvis det er folkets vilje.