*Nettavisen* Nyheter.

Monstermastene kan være ulovlige

Sivilombudsmannen mener grunnloven kan stanse kraftutbyggingsplanene.

10.08.10 07:26

Siviliombudsmann Arne Fliflet sendte mandag brev til Olje- og energidepartementet, etter selv å ha mottatt kraftutbyggingsklager fra flere kommuner og organisasjoner, melder NRK.

Fliflet spør i brevet om grunnlovens paragraf 28 er brutt i saken. Paragrafen sier at en hver sak «av viktighet» må behandles av Kongen i statsråd.

I tillegg spør Fliflet departementet om saken er vedtatt av riktig organ, og peker på at «I forskrift 23. august 2006 nr. 993 om delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat etter energiloven heter det at det «er en forutsetning for delegeringen at saker av prinsipiell karakter eller med betydelig motstridende samfunnsinteresser avgjøres av Olje- og energidepartementet».

Ombudsmannen ber om en kort redegjørelse for hvorledes denne bestemmelsen anvendes i praksis. Det bes om departementets vurdering av om denne saken kan karakteriseres som en sak som berører «betydelige motstridende samfunnsinteresser».

Ombudsmannen krever svar fra Olje- og Energidepartementet innen tre uker.

Professor i offentlig rett, Eivind Smith, sier til NRK at han tviler på om beslutningen om Hardanger-kraftlinjen strider mot grunnlovens paragraf 28.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.