Gå til sidens hovedinnhold

Moody's fortsatt negative til seismikk

Kredittratingbyrået Moody's har valgt å heve kredittratingen til seismikkselskapet Veritas DGC, men opprettholder et negativt syn på utsiktene for rating på grunn av et fortsatt svakt seismikkmarked

Bakgrunnen for oppjusteringen av tidligere PGS-brud Veritas' kredittrating er en refinansiering av selskapets langsiktige gjeld. Moody's er imidlertid ikke noe videre optimistisk til utsiktene for seismikkmarkedet.Moody's bekrefter Veritas sin seniorrating på Ba#, men hever rating for usikret gjeld fra B2 til B1. I tillegg er rating for en rekke av selskapets lånefasiliteter hevet fra Ba3 til Ba3, men utsiktene er fortsatt negative for den videre utviklingen i ratingene.De negative utsiktene reflektere ifølge Moody's fortsatt overkapasitet i seismikkmarkedet og selskapets fortsatt store investeringer i multiklient seismikk som har gitt fallende avkastning. Det siste understrekes ifølge Moody's av nedskrivninger av multiklient biblioteket med 82 millioner dollar siden 2002.Moody's skriver videre i rapproten at de mener etterspørselen etter seismikk til olje- og gassindustrien fortsatt er relativt svak tross sterke råvarepriser og rekordsterk kontantstrøm i oljeselskapene.Ratingbyrået ser heller ingen klare tegn til en fortsatt positiv trend i oljeselskapenes investeringer i seismikk tross Veritas økte inntjening i fjerde kvartal.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget