Gå til sidens hovedinnhold

- Mor ble nesten slått i hjel i sin egen sykeseng

Nedskjæringene i Fredrikstad kommune bekymrer Anne Kirsti Pedersen, som hevder at hennes egen mor ble slått i sykehjemssengen i 2009. I dag har hun to nærstående med sykehjemsplass.

Juni 2008: Det er natt på Smedbakken sykehjem i Fredrikstad, og én pleier er på vakt blant 16 pasienter, skriver Fredriksstad Blad.

På ett av rommene ligger Karin Andresen (86) sterkt skadet. Alarmen går, og datteren Anne Kirsti Pedersen blir varslet av en urovekkende telefon ved femtiden om morgenen. Da er den eldre kvinnen på vei til sykehus i ambulanse, og vel fremme på der bærer det rett på operasjonsbordet.

Moren døde
- Vi vil nok aldri finne ut hva som egentlig hendte den natten, sukker Pedersen.

- Jeg spurte legen mens hun lå på operasjonsbordet – om han trodde det var risiko for hjerneblødninger etter en slik hendelse. Han sa at vi nesten måtte regne med det, sier hun videre.

- Mor hadde dårlig språk fra før, og mistet det helt etter at hun ble slått. Hun ble stadig verre, og døde en tid senere, forteller datteren.

- Dette er en sak vi aldri helt vil klare å akseptere eller komme over. Mor ble nesten slått i hjel i sin egen sykeseng, og vi fikk inntrykk av at sykehjemmet ikke ønsket å foreta seg noe. Vi var også i kontakt med Helsetilsynet og politiet, og flere personer var inne til avhør. Men til slutt orket ikke jeg og mine to søstre å forfølge hendelsen videre.

Ber om politikerfornuft
I dag har hun en dement ektemann som er pasient ved Glemmen sykehjem, og en far med Alzheimer som har vært sykehjemspasient i seks år.

Både hendelsen med hennes mor og situasjonen til ektemann og far preger henne sterkt i oppfatningen av det som nå skjer i helsesektoren i Fredrikstad kommune:

- Jeg er selv økonom, og kan ikke fatte og begripe hvordan økonomistyringen i kommunen har foregått. 38 millioner kroner til vikarer er nesten 200 årsverk som kunne blitt fordelt annerledes og vært brukt der det trengtes som mest. Hvorfor har ikke kommunen sin egen personalbase? Den skulle jeg gjerne ha styrt – og den hadde uten tvil vært særdeles besparende for kommunen, sier Pedersen.

Nå håper hun politikerne tenker seg om både én, to og tre ganger før dagens Formannskapsmøte hvor kutt og nedbemanning blir et av flere debattemaer i kjølvannet av den økonomiske krisen som ble kjent for noen dager siden.

- Dette er hjemmet deres
Hun understreker at hun tross alt har god erfaring med helsevesenet, og at de som jobber der er fantastiske mennesker som gjør god jobb. Men de må få gjøre den jobben best mulig og innenfor forsvarlige rammer. Det er også ille at demenstilbudet rammes.

- Demente sykehjemspasienter - som et eksempel - er den svakeste gruppen. De har ikke hukommelse, men de kjenner smerte og har vanlige følelser som oss andre. Men de klarer dessverre ikke å uttrykke seg. Og dette er hjemmet deres, de skal føle trygghet i en sykehjemsplass, sier hun.

Iverksatt etterforskning
Leder for sedelighetsavsnittet hos politiet i Fredrikstad, Jan Andreassen, har saken loggført i politiets arkiver:

- Jeg kan bekrefte at vi iverksatte en etterforskning i forbindelse med at Andresen ble funnet skadet, opplyser han.

Hva utfallet av saken ble, kan han imidlertid ikke si grunnet lesetilgang på dokumenter.

Etatssjef for sykehjemmene, Birgitte S. Kopperud, kan ikke kommentere saken. Likevel sier hun:

- I hovedsak er det én nattevakt per avdeling og flere steder en såkalt pendelvakt som går mellom flere avdelinger.

Les flere saker i Fredriksstad Blad

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken