I dommen i Nedre Romerike tingrett må en kvinne i 50-årene betale 45.000 kroner i oppreisning, samt saksomkostninger på 462.220 kroner til psykologen som var oppnevnt av barnevernet.

Kvinnen har i over 10 år vært i konflikt med barnefaren, som ble gitt den daglige omsorgen for deres felles barn. Det skjedde etter at barnevernet først hadde fattet vedtak om midlertidig plassering av kvinnens barn.

Kvinnen mener at psykologen, som var oppnevnt av barnevernet og lagde en rapport om henne i 2008, samarbeidet med blant andre barnefaren om å ta henne.

Beskyldninger mot psykolog

På internett navnga hun psykologen og skrev blant annet:

  • «Jeg har tre psykopater som henger etter meg med en intensitet og i et omfang hinsides fatteevne jobber for å få meg dømt og fratatt all troverdighet».
  • «NN (psykologen) hadde ingen problemer med å se meg inn i øynene å si rett ut at hun kom til å manipulere rapporten».
  • «Psykologen løy bevisst gjennom hele rapporten. Og var ikke engang flau over å innrømme det».
  • «Jeg har kjempet en desperat kamp for å renvaske meg for anklagene til NN og barnevernet».
  • «NN ble håndplukket av barnevernet i Skedsmo kommune og Romerike politiet i min sak for å manipulere en straffesak, en barnefordelingssak ... ».

Psykologen krevde tilsammen 13 ytringer slettet fra ulike sosiale kanaler på internett. Nedre Romerike tingrett har dømt kvinnen til å slette alle ytringene, og betale erstatning.

Kvinnen anførte blant annet i retten at hun hadde ytret seg på internett fordi psykologens vurdering av henne hadde fått både økonomiske og sosiale konsekvenser, og at hun hadde behov for å forsvare seg. Kvinnen har også ønsket å synliggjøre det hun oppfatter er et samfunnsproblem.

Vil anke saken

Nedre Romerike tingrett slår ned på at kvinnen ikke bare hevder at psykologen gjorde dårlig arbeid, men at psykologen bevisst manipulerte ulike myndigheter. Domstolen mener at kvinnen heller ikke kan føre bevis for sine påstander.

- Beskyldningene går på at en yrkesutøver bevisst har manipulert det offentlige hjelpeapparatet og rettsvesenet, noe retten anser for å helle mot de mer alvorlige ærekrenkelsene, skriver tingretten.

Kvinnen i 50-årene sier gjennom sin advokat, at dommen vil bli anket.

Hun vil også klage rapporten, som psykologen laget om henne i 2008, inn til Fagetisk Råd og Helsetilsynet.

- Jeg opplever dommen som enda et overgrep mot meg i den 11 år lange kampen for å få fjernet en uriktig diagnose. Jeg har forsøkt å få den fjernet uten hell, sier kvinnen.

- Prinsipielt viktig

Etter at Nettavisen publiserte denne saken, sier psykologens advokat, Carl Bore, at saken er prinsipielt viktig.

- Dommen gjelder grov hets og personlig sjikane på blogger, sosiale medier og Youtube mot profesjonsutøvere og sakkyndige. Grunnet rettslig uklarhet om deres rettsvernet, har problemet eskalert betydelig de siste årene, herunder mot psykologer, psykiatere og offentlig ansatte.

- Dommen er prinsipielt viktig da den fastsetter klare grenser for hvor langt man i generell offentlig omtale kan gå fra saklig kritikk av utført arbeid i retning av grov sjikane og personforfølgelse, sier Bore.