Mormoren og morfaren dømmes til fengsel i fem måneder, hvorav to måneder gjøres betinget, skriver Ringerikes Blad.

De tre må sammen betale gutten 40 000 kroner i oppreisning.

Straffen er lavere enn aktors påstand. Politiadvokat Per Thomas Omholt ba lagmannsretten dømme moren til ett års fengsel, og de to øvrige tiltalte til fengsel i åtte måneder.

Det var i september 2011 gutten på fire uker ble alvorlig syk.

Da han ble lagt inn på sykehuset i Drammen 28. september, hadde han økt trykk i hodet som følge av blødninger av forskjellig dato. Han hadde to ribbeinsbrudd, og var underernært.

I Ringerike tingrett ble barnets mor, mormor og morfar frifunnet, fordi retten mente de ikke forsto at babyen trengte legehjelp.

Lagmannsretten, derimot, mener at barnets mor og morfar forsto at barnet trengte legehjelp, og at det er påfallende hvordan mormoren i sin forklaring «tilslører og bagatelliserer guttens situasjon selv om den åpenbart forverret seg».

Retten fant det utvilsomt at babyen ble filleristet da han var cirka to uker gammel, rundt midten av september 2011. Og at dette forårsaket blødninger i hodet og ribbeinsbrudd som ble påvist da babyen ble innlagt på sykehus.

Retten slår fast at den lille gutten ble utsatt for omsorgssvikt.

Les flere saker i Ringerikes Blad