Onsdag ble 36-åringen varetektsfengslet i fire nye uker, hvorav to av dem i full isolasjon.

Han er siktet for drapet på sin far, den tidligere toppadvokaten Tor Kjærvik, som er kjent som forsvarer i en rekke store krimsaker. 36-åringen er også siktet for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

Nettavisen omtalte tidligere denne uken at han ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus etter en knivepisode i Oslo fengsel.

Her kan du lese mer om drapet på Røa.

- Elsker ham fordi han er sønnen min

Siktede har ennå ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, nettopp fordi det kan være snakk om utilregnelighet. Men det er ingen tvil om at det er han som er gjerningsmannen, noe moren til 36-åringen er smertelig klar over.

- Uansett hva som har skjedd elsker jeg ham fordi han er sønnen min, samtidig forstår jeg at han skal ta den straffen han måtte få, sier hun til Nettavisen.

I det eneste avhøret 36-åringen har gitt forklarte han at bakgrunnen for drapet var en skilsmisse mellom Kjærvik og hans egen mor i 1997. Dette skal ha gått svært hardt inn på ham og det ble forsterket av en vanskelig barnefordeling.

Moren er overbevist om at sønnen var syk da han drepte sin egen far ved skyting. Politiet har bekreftet at han døde av skuddskader. Hun støtter også tvangsinnleggelsen.

- Vår hverdag, helt siden han var liten, har vært med sykdommen. Når du lever med det daglig blir sykdommen og tilstanden noe man vender seg til. Jeg tror at han har vært syk hele tiden og at det har eskalert under pandemien og at den har vært en utløsende faktor. Jeg er helt sikker på det.

- Men det er sikkert andre ting som ligger bak også. Hele livet hans har vært en kamp, sier moren, som ikke har hatt kontakt med 36-åringen siden han flyttet til Kongsberg i 2018.

Det var sønnen som ønsket å flytte bort fra sine nærmeste etter en vanskelig periode.

Nettavisen har også tidligere omtalt at 36-åringen har vært medlem av en skyteklubb i flere år.

Les også: Samboeren vitne til drap av Tor Kjærvik: - Hun er traumatisert og sjokkskadet

- Hvordan kan du være så sikker på at han er syk når du ikke har hatt kontakt med ham de tre siste årene?

- Sykdommen har ligget latent hele tiden. I perioden han hadde jobb som butikksjef og var sammen med sin daværende kjæreste var han den fineste utgaven av seg selv. Men han har hele tiden vært syk, sier moren.

- For meg som kjenner ham så godt, bedre enn min egen bukselomme, mener jeg at da han gikk til det skrittet å drepe sin egen far så har han ikke hatt det bra med seg selv. For meg var drapet en bekreftelse på det jeg hele tiden har visst.

Les også: Moren til drapssiktet sønn til Nettavisen: - Det kunne like gjerne vært jeg som ble drept

I den siste fengslingskjennelsen heter det følgende:

«Når det gjelder siktedes psykiske helsesituasjon mener retten det på det nåværende tidspunkt er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket.»

Elden: - Mors meninger av interesse

Drapssiktedes forsvarer, stjerneadvokaten John Christian Elden, mener han ikke har grunnlag for å kunne si noe om skyldspørsmålet per nå.

- Jeg må få et bredere materiale fra psykiaterne før jeg kan gjøre meg opp en mening om det. At retten mener det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger skyldevne er noe som gjøres i alle straffesaker frem til det foreligger konkrete bevis som trekker i motsatt retning, sier han til Nettavisen.

- At en mor mener noe annet er selvsagt av interesse, men bildet må settes sammen av flere biter.

Les også: Tor Kjærvik skulle forsvare mann som drapstruet kvinne - så ble han selv drept

36-åringen har foreløpig bare latt seg avhøre én gang. På grunn av tvangsinnleggelsen måtte et nytt planlagt avhør avlyses.

- Det er rart å si, men jeg er takknemlig for at han har fått vist hvor dårlig han har vært og ikke klarer å gjennomføre avhør fordi han er syk, eller at hans tilstand er dårlig. Det er tydeliggjort med det som har skjedd i denne saken, sier moren.

Hun har i et tidligere intervju med Nettavisen sagt at hun opp gjennom årene flere ganger har forsøkt å få hjelp for sønnen. Men er aldri blitt hørt. Hun er ikke overrasket over at det nå har endt med et drap.

- På den ene siden er jeg overlykkelig og takknemlig for at han får hjelp, men tanken på hva som har skjedd, og at han har det vondt, er naturligvis belastende for en mor. Men jeg synes det er godt at han endelig er fanget opp av et system som skal ivareta ham.

- Jeg støtter overhodet ikke handlingen, men som mor til en sønn som i mange år har hatt det vanskelig, er jeg lettet over at han får den hjelpen han trenger. Samfunnet er tjent med at han får hjelp og sørger for at han ikke gjør dette igjen når han slipper ut igjen. Hjelp for ham er hjelp for samfunnet, sier moren.

Prøvde å få kontakt med sønnen

Selv om hun ikke har hatt kontakt med sønnen på nesten tre år har hun gjort flere forsøk på å finne ut hvordan han har det og oppsøke ham, men det har vært krevende etter at han slettet Facebook-kontoen, ikke var mulig å få tak i på telefon og at han ikke oppga hvor han bodde.

- Både jeg og andre familiemedlemmer har prøvd å finne ut hvor han flyttet og få kontakt med ham. Jeg har flere ganger spurt Tor (Kjærvik, red. anm.) om hvordan vår sønn hadde det. Men jeg fikk som svar at det gikk bra.

- Men hva er bra? Hva betyr det? Ved ett tilfelle i fjor skrev jeg også et brev til sønnen min og la det i en åpen konvolutt i postkassen til Tor, men jeg fikk kortet i retur på samme måte som da jeg selv la det i postkassen. Som mor tenker jeg mye på barna mine og lurer på hvordan de har det.

36-åringen møtte ikke selv i fengslingsmøtet onsdag. På forhånd hadde han varslet at han ikke samtykket til fortsatt å bli værende i politiets varetekt.

I fengslingsmøtet begjærte politiet åtte nye uker, men fikk altså bare medhold i fire. Politiet ønsker uansett å holde ham fengslet frem til rettssaken. Det er ventet at det tas ut en drapstiltale på høsten og at rettssaken gjennomføres mot slutten av året.

- Min klient valgte ikke å samtykke i fengsling da det var unødvendig så lenge han er tvangsinnlagt i psykiatrien og uansett ikke er i fengsel, sier Elden.

Politiet anker ikke rettens avgjørelse selv om de ikke fikk fullt medhold.

- Hovedregelen er fire uker, men unntaksvis kan det begjæres lengre perioder. Vi gjorde det fordi vi mener at han ikke skal slippes ut før det foreligger en rettskraftig avgjørelse, sier politiadvokat Børge Enoksen til Nettavisen.

- Hva er status på etterforskningen?

- Det er god fremdrift og det er fortsatt helsesituasjonen som står i fokus. Å gjennomføre flere avhøre av ham får komme i andre rekke.

- Hva gjenstår av etterforskningsskritt?

- Det største spørsmålet er det som gjelder skyldevne og tilregnelighet. Vi håper å få avhørt ham videre. I tillegg gjenstår det andre ting, men per nå har vi god oversikt over saken.