*Nettavisen* Nyheter.

Moren til de tre Tolga-brødrene mener det hun blir beskyldt for aldri har skjedd

Tolga-moren siktet:

- Hun stiller seg helt uforstående til saken. Jeg mener det heller ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i denne saken, slik jeg leser bevisbildet på nåværende tidspunkt, sier Tolga-morens advokat, Ada Cathrine Høst Mytting. Foto: Montasje: Tonje Hovensjø Løkken/Getty Images

Moren til de tre Tolga-brødrene erkjenner ikke straffskyld.

18.06.19 15:36

Klikk på bildet for å forstørre.

 

- Hun stiller seg uforstående til siktelsen. Hun mener det hun blir beskyldt for aldri har skjedd, sier hennes forsvarer Ada Cathrine Høst Mytting.

Det var 18. februar i år at moren til brødrene Arvid (33), Magnus (26) og Lars Peder Holøyen (35) ble pågrepet, siktet for vold i nære relasjoner. Moren er også ilagt besøksforbud mot fornærmede Arvid Holøyen, og en datter (28).

Les saken: Morgenen den 18. februar i år gjennomførte åtte polititjenestemenn i Nord-Østerdalen en nøye forberedt aksjon som snudde den mye omtalte Tolga-saken på hodet.

Tolga-moren stiller seg uforstående til siktelsen

- Min klient erkjenner ikke straffskyld. Hun stiller seg uforstående til innholdet i siktelsen, der politiet har gjengitt hvilke straffbare handlinger hun er beskyldt for. Klienten min stiller seg også uforstående til mistanken i saken mot datteren, sier siktedes forsvarer Ada Cathrine Høst Mytting.

- Hvordan reagerte din klient på pågripelsen, og da hun ble forelagt anklagene?

- Det var høyst uventet for henne. Men jeg ønsker ikke å si noe om hva hun har forklart, fordi det blir å kommentere politidokumenter.

- Hva er det som gjør at din klient mener anklagene er uriktige?

- Hun kjenner seg ikke igjen i de beskrivelsene som kommer frem i siktelsen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld. Hun stiller seg uforstående til innholdet i siktelsen, der politiet har gjengitt hvilke straffbare handlinger hun er beskyldt for, sier morens forsvarer Ada Cathrine Høst Mytting.  - Jeg har ingen mening om siktedes forklaring, sier politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt. Foto: Nettavisen/Arbeidets Rett

- Men din klient er siktet for både fysisk og psykisk mishandling av én av Tolga-brødrene, og mistenkt for det samme mot søsteren.

- Min klient kjenner seg ikke igjen i dette. Hun mener det hun blir beskyldt for aldri har skjedd.

- Hvordan mener du saken står mot din klient i det som må sies å være alvorlige anklager?

- Hun stiller seg helt uforstående til saken. Jeg mener det heller ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i denne saken, slik jeg leser bevisbildet på nåværende tidspunkt. Dette baserer jeg på min kjennskap til innholdet i politidokumentene. Jeg mener også at vitneforklaringene som ligger til grunn for siktelsen ikke er troverdige. Helheten i bevisbildet tilsier at det ikke er grunnlag for at hun skal bli dømt.

Forsvareren sier også at hun opplever at hennes klient så langt ikke har noe å utsette på politiets behandling av henne.

Bakgrunn: Statens helsetilsyn har anmeldt moren i Tolga-saken

Forbys å ta kontakt med datteren

Politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt vil ikke si noe om hva politiet tenker om at siktede ikke kjenner seg igjen i grunnlaget for siktelsen.

- Jeg kan bekrefte at vi etterforsker forhold som går på krenkelser i familieforhold, sier politiadvokat. Vi mener at avhør av fornærmede og vitner styrker mistanken som er beskrevet i anmeldelsen fra Helsetilsynet, sier politiadvokat Henning Klauseie.

- Jeg har ingen mening om siktedes forklaring. Vi trekker konklusjonene når etterforskningen er ferdig. Vår jobb er å etterforske forhold som både er til gunst og ugunst for siktede i en sak. Ting som er til hennes fordel må også belyses, det er fastslått i loven. Det er også et viktig prinsipp i norsk strafferett at en person er å anse som uskyldig til man er rettskraftig domfelt, og den minste rimelig og fornuftig tvil skal komme siktede til gode.

I slutningen, altså rettens konklusjon om besøksforbud, heter det:

«XX (moren, red. anm.), forbys å oppsøke, forfølge og på noe vis å ta kontakt med YY (datteren, red. anm.), verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort, eller annen skrift meddelelse, eller gjennom tredjemann. Besøksforbudet gjelder frem til og med 25.09.19.»

Klikk på bildet for å forstørre.

- Min klient opplever besøksforbudet som stigmatiserende. Det var derfor hun ville få dette prøvd i retten, sier morens forsvarer Ada Cathrine Høst Mytting. Foto: Paul Weaver

- Besøksforbudet er stigmatiserende

- Min klient opplever besøksforbudet som stigmatiserende. Det var derfor hun ville få dette prøvd i retten. Da hun ikke ble hørt i tingretten, valgte hun likevel ikke å anke av hensyn til alle involverte, da det er mest hensiktsmessig å ha ro rundt saken, sier forsvarer Høst Mytting.

Hun legger også til grunn at den ene påstått fornærmede, Arvid Holøyen, aldri har bedt om besøksforbud mot mor:

- I avhør uttrykte han at han ikke ønsket å bo hjemme, og at han ønsket å bo for seg selv. Han uttrykte også bekymring over at noen skulle overtale ham til å bli boende hjemme, eller bli sint fordi han hadde lyst å bo et annet sted. Men han sa aldri noe selv om at han ønsket besøksforbud, sier morens forsvarer Høst Mytting.

Etter det Tolga-teamet forstår, var det Arvids bistandsadvokat Helge Hartz som begjærte besøksforbud for mor.

Politiet tok begjæringen til følge, og fordi mor også aksepterte det, ble begjæringen ikke forelagt retten.

Mytting legger til:

- Min klient er uenig i at det er nødvendig med besøksforbud. Men av hensyn til alle parter, henne selv, politiet og den første fornærmede i saken, så ønsket hun ikke å klage på det første besøksforbudet.

Men da hun ble ilagt besøksforbud nummer to i slutten av mars, mot datteren, klaget hun til retten - som ikke tok innvendingen til følge. Tolga-teamet har fått tilgang til dette rettsdokumentet.

Fakta

Dette er Tolga-teamet:

- Men hvorfor trakk hun besøksforbud nummer to inn for retten, hvis hun er opptatt av ro for partene?

- Min klient opplever at den andre fornærmede begjærte besøksforbud utelukkende for å skade min klient, fordi hun er ute etter henne. Hun opplevde dette som stigmatiserende. Ileggelsen av besøksforbudet har skjedd utelukkende basert på fornærmede nummer to sin forklaring til politiet. Derfor ønsket min klient å prøve det for retten, sier morens forsvarer Høst Mytting.

Klikk på bildet for å forstørre.

Etter det Tolga-teamet forstår, var det Arvids bistandsadvokat Helge Hartz som begjærte besøksforbud for mor. Politiet tok begjæringen til følge, og fordi mor også aksepterte det, ble begjæringen ikke forelagt retten. Foto: Jan Morten Frengstad, Østlendingen

- Er ikke «ute etter siktede»

Det er Hanne Elise Skare som er bistandsadvokat for fornærmede nummer to i saken, søsteren (28) til de tre brødrene. Da journalisten i Tolga-teamet først tok kontakt med henne, ønsket hun ikke å kommentere besøksforbudet mot datteren som mor ble ilagt av Nord-Østerdal tingrett.

Skare ønsker heller ikke å kommentere siktelsen, men reagerer på uttalelsen fra Høst Mytting, og velger likevel å kommentere akkurat denne påstanden.

- Det stemmer ikke at fornærmede «er ute etter siktede». Besøksforbudet er ilagt for å beskytte fornærmede, noe både Nord-Østerdal tingrett og Innlandet politidistrikt har ment det var grunnlag for, sier Skare.

- Påstanden om at besøksforbudet utelukkende er ilagt på bakgrunn av fornærmedes forklaring tilbakevises også. Det fremgår av rettens kjennelse om besøksforbud, at de baserer sin avgjørelse på sakens dokumenter, og ikke bare avhør av fornærmede.

Bistandsadvokat Skare understreker også at det ikke er hennes klient som har anmeldt den siktede kvinnen.

- Det er politiet, som basert på avhør, har besluttet å opprette straffesak i vår del av saken. Dette er ikke uvanlig for denne sakstypen, sier bistandsadvokaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.