Lerserbrev av Kjell Fagerheim

Flyselskapene sliter med høye drivstoff- og avgiftskostnader. Norwegian har vært særdeles uheldig. De har hatt problemer med Boeing 787, bytting av motorer og pilotmangel i sommermånedene.

Det virker som myndighetene glemmer viktigheten av transport og infrastruktur. Frp, som lovte å senke skatte- og avgiftsnivået, har gjort det motsatte. Dette var en stor skuffelse.

Jeg mener drivstoff og avgiftsnivået må ned. Vi er en oljeproduserende nasjon og da er det en skam at prisnivået er så høyt på drivstoff. Fremtiden ser imidlertid lysere ut, med både fly, båter og motorer fra grønn energi.

Airbus utvikler nå fly som har små motorer på hjulene slik at jetmotorene først startes når flyet nærmer seg rullebanen. Man skal integrere drivstoffbesparing i stor skala. GPS-navigasjon blir også stadig bedre.

Videre er det planer om såkalte container-fly, hvor passasjerene går inn i containeren inne på terminalen, som kobles til flyet når det ankommer. Bytting av containere sparer tid og mer effektivt. Containerne er også utstyrt med gigantiske fallskjermer slik at de kan droppes hvis en nødsituasjon oppstår.

Det diskuteres også om det er nødvendig med to piloter i cockpit. Boeing har nettopp testet ut en robot som forestiller annenpilot med stort hell. Pilotene blir gradvis omskolerte i takt med utviklingen. Automatikken tar per nå hånd om det meste. Automatisk landing blir også prøvd ut i Australia, og så langt med stort hell.

For å oppsummere kan man si at ny teknologi vil gjøre flyreisene mer behagelig og mer miljøvennlig.