Gå til sidens hovedinnhold

Mot nye bunnrekorder for fastrente

Renten på statsobligasjoner, som også danner grunnlaget for boliglån med fast rente, har de siste dagene falt til nye bunnrekorder i moderne tid. Dermed går det mot nye bunner for fastrentelån

Tall for både arbeidsledighet, handel i butikkene og prisvekst har den siste tiden vist at trykket i Norsk økonomi er lavere enn Norges Bank ønsker.Derfor venter de fleste nå at det kommer et nytt kutt i Norges Banks styringsrente i slutten av januar, fra 2,25 til 2,00 prosent. Og de fleste regner med at renten vil bli holdt på et lavt nivå lenge for å få opp farten på den norske økonomien.Dette har også medført at handelen i statsobligasjoner gir en meget lav rente nå. Og rentene har falt kraftig de siste ukene og dagene. Renten for et treårig lån har for eksempel falt med nesten et prosentpoeng siden begynnelsen av desember.For tre års bindingstid er renten nå rett over 3 prosent, det laveste nivået i moderne tid. For fem år ligger renten omtrent på samme nivå som ved forrige bunn i juni i fjor, på 3,6 prosent. Det tiårige statslånet, som ofte brukes som målestokk for virkelig lange renter, ble fredag handlet til en rente på 4,42 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng over bunnen fra juni i fjor.Disse rentene ligger som et grunnlag under både boliglån og studielån med samme bindingstid, med et visst tidsetterslep. På toppen legges så et tillegg. Lånekassen plusser på ett prosentpoeng, bankene jevnt over litt mer.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene