OSLO TINGRETT (Nettavisen): Leder Tarjei Rygnestad i Den rettsmedisinske kommisjonen måtte svare på kritiske spørsmål i Oslo tingrett.

Etter at flere psykologer og psykiatere har kritisert rapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby, gikk Rygnestad i vitneboksen tirsdag ettermiddag.

Han skulle forsvare at kommisjonen ikke hadde bemerkninger til Sørheim og Husbys rapport, mens de hadde bemerkninger til rapporten til Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

Den første rapporten konkluderte med at Anders Behring Breivik var utilregnelig, og at han har utviklet paranoid schizofreni.

Etter dette kom Aspaas og Tørrissen med rapport nummer to, som konkluderte med at Breivik ikke er syk i rettslig forstand, og at han derfor er tilregnelig.

Ett møte om andre rapport
Både mandag og tirsdag har flere psykologer, blant andre de som følger Breivik på Ila, kritisert rapporten til Sørheim og Husby. De mener at han ikke er paranoid schizofren.

Rygnestad sa i retten at kommisjonen hadde bemerkninger til Aspaas og Tørrissen sin rapport, og at dette skjedde etter ett møte. I forbindelse med rapporten til Husby og Sørheim, ble det derimot avholdt to møter.

Følg rettsforhandlingene direkte her. Artikkelen fortsetter under.

HTML EMBED

- Vi ble avlyttet
I Oslo tingrett hevdet Rygnestad det var enighet på møtet, men at de diskuterte saken og en tok på seg rollen som «djevelens advokat».

Men NRK meldte imidlertid etter møtet at det var stor uenighet om rapporten, noe lederen av kommisjonen kom inn på.

- Jeg ble oppringt av NRK, som sa det var stor uenighet på møtet. Men det kunne jeg ikke forstå, for jeg var jo selv på det møtet. Det syntes jeg var pussig, sa han.

- Etter hvert ble det klart for meg at det måtte ha blitt overhørt, enten av noen som var til stede eller på en annen måte. Så vi lurte på det, sa Rygnstad.

- Har dere funnet noe svar på hva som kan ha skjedd? spurte aktor Bejer Engh.

- Ja, det har vel kommet klart frem i media, at vi hadde blitt avlyttet eller overhørt. At en av oss ved en feil hadde kommet borti telefonen, sa han.

Har anmeldt NRK
Han anmeldte derfor NRK for avlytting, for å få ut trafikkdata fra mobiltelefonene fra de som var til stede på møtet. Det viste seg da at det var på hans egen telefon at det hadde vært et inngående anrop.

- Trafikkdataen viste at det var en åpen samtale i 53 minutter, og da datt det hele på plass, sa Rygnstad i retten.

- Hvor kom samtalen fra?

- Det var fra sentralbordet i NRK, sa han, og la til:

- Det er en pågående politietterforskning, og da er saken ute av mine hender.

Kritisk
Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen fulgte opp dette, og spurte om det var uenighet på møtet eller ikke.

- Var det en faglig uenighet eller ikke?

- Alle var enige i at her var det ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen, svarte Rygnestad.

- Men hvorfor har dere da to møter når dere var enige, og brukte bare ett møte på rapport nummer to? spurte Larsen. Rygnestad svarte at han ikke var med på det andre møtet, men at det ble brukt til planlegging.

I Oslo tingrett kom det også fram at det hadde blitt stilt spørsmål ved habiliteten til kommisjonen fordi Synne Sørheim har jobbet med flere av medlemmene som vurderte rapporten til henne og Husby.

Rygnestad sa at dette er redegjort for i et brev til Oslo tingrett, og at tingretten ikke hadde noen kommentarer til det.

- Viktige opplysninger

Tirsdag ettermiddag beklager NRKs nyhetsredaktør Stein Bjøntegård at kanalen ikke tok kontakt med Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) og fortalte at de hadde lyttet til ett av kommisjonens møter.

- Det er helt riktig at en av våre journalister ringte til Rygnestad den dagen. Vedkommende oppfattet det slik at han ventet med å svare. I stedet overhørte han da det vi oppfattet som en svært interessant diskusjon som var sentral for denne saken, sier Bjøntegård til NTB.

Bjøntegård synes ikke kanalen har opptrådt kritikkverdig ved å publisere innhold fra diskusjonen, men ser i etterkant at de burde etterstrebet å sette det de hørte, inn i en kontekst.

- Vi beklager at vi i etterkant ikke har ringt Rygnestad og fortalt om dette og da fått konfrontert han med det direkte. Vi mente den gangen at det var så viktige opplysninger at de måtte fram, sier han.

- Opplagt brudd på god presseskikk

Norsk Presseforbunds sjef Per Edgar Kokkvold mener NRK absolutt burde ha sagt fra om at en journalist uforvarende overhørte et møte i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

- Alle har vel opplevd å ringe til noen og at den andre har glemt å legge på. Normalt legger man jo på, men jeg vil ikke laste journalisten for ikke å ha lagt på umiddelbart, sier Kokkvold til NTB.

Han er derimot krystallklar når det gjelder hva NRK burde ha gjort.

- NRK burde etterpå ha ringt den man ringte til og gjort ham oppmerksom på hva som hadde skjedd. Det er et absolutt krav i tilknytning til bruk av falsk identitet og skjult kamera, som dette kan sammenlignes med, sier Kokkvold.