Dette er NAFs 10 krav til regjeringens første statsbudsjett

NAF krever nå at regjeringen viser handlekraft i sitt første statsbudsjett som de har full kontroll over.

NAF krever nå at regjeringen viser handlekraft i sitt første statsbudsjett som de har full kontroll over. Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Krever at en avgift fjernes helt.

02.10.14 13:19

Onsdag neste uke legger regjeringen frem det første statsbudsjettet som de helt og holdent selv har laget, og som dermed blir regjeringens første mulighet til å vise hva slags politikk de ønsker å føre.

Men samtidig som som regjeringen får muilghet til å forme budsjettet på egenhånd, følger det store forventniger til å følge opp løfter.

Så langt er det svært lite av budsjettet som har lekket ut, men NAF er krystallklare på hva de forventer av regjeringen.

Samferdsel og bilpolitikk har vært omtalt som en av hovedstatsningsområdene til den nye regjeringen, og organisasjonen mener nå at regjeringen nå virkelig må slå på stortromma for å vise at det er mer enn enn tomt snakk.

1. Engangsavgiften på nye biler fortsetter å reduseres, mest på lavutslippsbiler.

Det har i lang tid vært snakk om å vri bilavgiftene fra kjøp til bruk. I dag har Norge svært høye kjøpsavgifter på bil, og samtidig stadig større kostander ved bruk.

2. Effektavgiften avvikles, vektavgiften reduseres.

Avgiftene på bil skal i utgangspunktet handle om utslipp, men antall hestekrefter er i dag fortsatt en av de tyngstveiende elementene som avgjør bilens engangsavgift. Med ny teknologi er det ofte slik at mer effekt gir lavere utslipp. Vektavgiften forsvares med veislitasje, men realiteten er at det er tungtransporten som står for praktisk talt all slitasje på vei.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal har klare krav til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen. Foto: (NAF)

3. Vrakpanten økes til 5000,-

Norge har en av verdens eldste bilparker. Eldre biler forurenser langt mer enn nye biler, og er også mindre trafikksikre.

4. Omregistreringsavgiften reduseres

Ren fiskal avgift pålagt bruktbilkjøpere.

5. Hybrider får økt vektfradraget i engangsavgiften fra 15 til 20%

Mange hybridbiler - spesielt oppladbare hybridbiler - straffes veldig hardt avgiftsmessig på grunn av vekt av batteriene, noe som gjør de mindre attraktive.

6. Fordelene for nullutslippsbiler opprettholdes

Alt tyder på at Norge vil passere den mye omtalte grensen på 50.000 biler i klimaforliket tidlig på året, noe som åpner for innskrenking av elbilfordelene.

7. Utbyggingsselskapet for vei (foreløpig er dette et interimselskap) får en konkret portefølje å jobbe med («oppstartprosjekter») og at disse finansieres utenfor statsbudsjettet via et infrastrukturfond.

Regjeringen har snakket mye om et eget infrastrukturfond og utbyggingsselskap, men lite har skjedd så langt.

8. Rammene for fremtidige bymiljøavtaler klargjøres, og det settes opp en finansieringsplan for de infrastrukturprosjektene hvor staten skal ta halvparten av finansieringskostnadene.

Ingen vet hvordan en skal finansiere store infrastrukturprosjekter i de store byene fremover.

9. Bomavgiftsselskaper får anledning til å ta opp lån av staten, eventuelt lån med statsgaranti, som gir garanti for lav rente.

Mange bompengeselskaper har skyhøy rente på sine lån, i mangel på statlig garanti. En slik garanti vil få ned rentene, og dermed rentekostnadene.

10. NTP-rammen (Nasjonal transportplan) økes ut over planlagt, for å muliggjøre raskere planlegging og utbygging.

NTP er en utbyggingsplan for 10 år, der hvor det legges opp til en økt aktivitet år for år. NAF ønsker å fremskynne utbyggingen.

Hva tenker du om NAFs krav?


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.