*Nettavisen* Nyheter.

Han vil fjerne gratis og billig parkering

Foto: (YouTube/ReasonTV/Nettavisen)

...og det er stadig flere som mener at professoren har helt rett.

Det har denne høsten vært en omfattende diskusjon rundt den nye parkeringsloven, som trolig vil bli lagt frem i endelig versjon om ikke altfor lenge.

De nye reglene legger opp til en lang rekke formelle og praktiske endringer når det kommer til parkeringshåndhevelse, bøtesatser, skilting og klagebehandling. Det handler også om hvordan bransjen skal følges opp, opplæring og mye mer.

Det de nye reglene derimot ikke rører, er de større problemstillingene rundt parkering i de store byene: Faktum er at det ikke er plass til bilene til alle som ønsker å kjøre bil i de store byene. Biler tar mye plass - både når de er i bevegelse og står stille.

Vil gå etter lommeboka

I parkeringsbransjen så jobber en for tiden med et såkalt «New deal»-konsept, der en jobber ut ifra teorien til den amerikanske professoren Donald Shoup, fra Universitetet i Los Angeles (UCLA). Han har blitt verdenskjent - i alle fall i sin bransje - for boken «The High Cost of Free Parking» og videre arbeid med omorganisering av spesielt gateparkering i verdens store byer.

Hans påstand er at gratis - ja, til og med billig - gateparkering nærmest utelukkende er et onde hvis en ser på det store bildet. At gratis parkering er noe bilister selv ønsker, er han likevel klar over, og innrømmer gladelig at han selv hater å betale for parkering.

Gratis parkering eksisterer ikke

Grunntanken er at gratis parkering - og i enkelte tilfeller kravet om at alle husstander skal ha parkering - fører til høyere utbyggingskostnader, lavere eiendomsverdier, mer forurensning, mer trafikk i gatene og ikke minst at det er en sikkerhetsrisiko for alle andre.

Og uansett hvordan du vender og vrir på det: Det er ingenting som er gratis, og noen må betale. Er det ikke bilistene som parkerer der, så er det alle andre som bidrar gjennom skatteseddel eller produktene vi kjøper i butikker som tilbyr gratis parkering.

En av hovedutfordringene er at det ofte er et ganske stort gap mellom parkeringsprisen på private parkeringshus opp mot gateparkering. Dette skaper det som en i parkeringsbransjen kaller «søketrafikk» - bilister som kjører rundt og leter etter gratis eller billige parkeringsplasser.

Shoup har gjort undersøkelser som tyder på at opp mot 40 prosent av trafikken i sentrumsnære områder er denne typen søketrafikk.

Slutt på gratis parkering i byene

I den grad det er nødvendig med gateparkering, så mener Shoup at følgende to ting bør være grunnlaget for byer:

  • Optimalt sett bør det være 1-2 ledige plasser på hvert eneste kvartal, slik at en aldri trenger å lete etter plasser
  • For å oppnå 1-2 ledige plasser, bør prisen for parkeringen settes etter markedsverdi. I praksis hevder han at hvis bruken av plassene er over 85 prosent, må prisen settes opp, men hvis den er uten 85 prosent så bør prisen settes ned. Pengene bør gå til synlige tiltak i lokalmiljøet, som lys, gatefeiing og annen nærmiljøutvikling.

Samtidig bør det bygges ut parkeringshusplasser til å dekke behovet.

Shoup melder at han har vært med på flere slike prosjekter, der penger fra gateparkering har ført til at hele nabolag har fått et betydelig ansiktsløft og mindre søketrafikk, med dertil økt popularitet.

Saken fortsetter under videoen.

HTML EMBED

En mann det lyttes til i Norge

Og tankene til Shoup er ikke noe obskurt som er forbeholdt USA. Shoups teorier har gått inn i den europeiske parkeringsorganisasjonen EPA, som nylig avholdt sin årlige samling der en proklamerte at en trengte å tenke helt nytt - en «New Deal» - der mange av Shoups tanker ligger til grunn.

Hovedpunktene de fremhevet var følgende:

  • Gateparkering kan redusere kvaliteten på offentlige områder
  • Egne parkeringsplasser og parkeringshus gir større fleksibilitet for andre funksjoner som bruker byens arealer.
  • Prisen på parkering bør være basert på hva folk er villig til å betale (verdien).
  • Søketrafikk etter parkeringsplasser utgjør en for stor andel av trafikken i de fleste bysentre og har en stor kostnad for samfunnet.
  • Parkeringsadministrasjon er et kraftfullt verktøy for å administere mobilitet

Verdibasert parkering er blant annet innført i San Francisco, der prisen på gateparkeringen justeres etter hvor mange ledige plasser det er. Jo færre ledige plasser, jo høyere pris.

- En viktig samfunnsaktør

Advokat i Norges Parkeringsforening (Norpark), Egil Østvik, er en av de som har vært aktive i prosessen i EPA.

- Hvordan vil vi oppleve en forskjell etter en «new deal» i norske storbyer?

- Det vi prøver nå er å påvirke i de politiske prosessene rundt byplanlegging, som har vært nedprioritert. Noen anser parkering og håndheving som «rusk i systemet», men vi prøver å påpeke at vi er en viktig samfunnsaktør, forteller Østvik til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Han viser til at vi i dag står overfor en svært kritisk parkeringssituasjon i hovedstaden i flere områder, blant annet på Majorstua og Lambertseter, der parkering er et stort problem - samtidig som det skaper fremkommelighetsproblemer.

Bort fra gaten, inn i parkeringshus

En av de store utfordringene i Norge største by er at prisforskjellen mellom gateparkering og parkering i parkeringshus er til dels enorm. Mens offentlig parkering i den indre takstsonen i Oslo er under 30 kroner per time - og gratis på kveld - koster det gjerne det doble, og tidvis tredoble, i parkeringshusene, der du også må betale for hele døgnet, gjerne med en makspris.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Norpark ser for seg at mesteparten av gateparkeringsplassene fjernes, med unntak av en del korttidsplasser.

- All parkering over 1-2 timer, bør med fordel flyttes over til parkeringshus, sier Østvik, og mener at de resterende plassene må ha markedspris.

- Det vil være døden for politikerne å vedta markedspris på offentlige plasser, men kanskje en burde gjøre det likevel, og samtidig vedta å bygge ut mer parkeringshus, sier parkeringssjefen.

Andre betaler om det er «gratis»

Han nevner blant annet muligheten for utbygging av et parkeringshus under Youngstorget i Oslo.

- Men et slikt prosjekt er ikke billig. Da nærmer vi oss kanskje den markedsprisen vi i dag ser på andre plasser?

- Det blir ikke billig, men hvis en underpriser eller gjør det gratis, så er det andre som betaler, påpeker Østvik.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag