Sorenskriver Tom Urdahl var ikke nådig i sin kritikk mot en følgesperson fra barnevernet i Alvdal i tingretten, skriver Arbeidets Rett.

Dommeren var tydelig oppgitt og indignert da han utbrøt:

- Med så mange offentlig engasjerte her, er jeg ikke imponert. Dette er forferdelig. Jeg skjønner ikke at det går an

Kritiserte hjelpeapparatet
Bakgrunnen var at den eldste datteren til ekteparet som er tiltalt i overgrepssaken skulle vitne uten foreldrene til stede i rettssalen, men rett forut for vitneavhøret møtte sin mor ved inngangsdøra til tinghuset.

- Jeg retter ikke kritikken mot bistandsadvokaten, men mot hjelpeapparatet i Alvdal kommune, la sorenskriver Urdahl til.

Skulle ikke se foreldrene
Folk fra barnevernet fulgte nemlig datteren til tinghuset, men sørget ikke for tilstrekkelig oppsyn med jenta.

Dermed støtte tilfeldigvis jenta og hennes mor på hverandre da begge skulle ta seg en røyk utendørs.

Det til tross for at retten la stor vekt på at jenta overhodet ikke skulle så mye som å se et glimt av foreldrene, som skulle sitte i et tilstøtende rom mens jenta forklarte seg i retten.

Møtet med mor medførte at jenta likevel ikke ville/orket å forklare seg.

Retten har nå tatt pause i håp om at jenta likevel vil makte å avgi vitneforklaring.

Da retten ble satt igjen, svarte jenta nei på spørsmålet om hun ville forklare seg.

Sønnen forklarte
I dommeravhør tidligere i dag forklarte sønnen til det tiltalte ekteparet at foreldrene hans var til stede hjemme hos de hovedtiltalte, da noen av de seksuelle overgrepne mot barna ble begått.

Han sa at foreldrene hans hadde klær på og ikke deltok i overgrepene, og at særlig faren fotograferte noen av overgrepene

- De sto bare og så på. Dersom vi ikke ville gjøre det, sa de at vi måtte, forklarte gutten og la i det tredje dommeravhøret til at foreldrene holdt dem igjen dersom han og søstera forsøke å komme seg unna.

Husket lite
I det første dommeravhøret husket gutten svært lite til å begynne med, men da politimannen som foresto dommeravhøret først fikk stukket hull på byllen, fortalte 14-åringen om gjentatte overgrep mot flere barn.

- Får vondt inni meg
Tiltalen mot foreldrene hans bygger først og fremst på barns forklaringer.

Flere forsvarere har allerede gitt til kjenne at de kommer til å stille spørsmålstegn ved dommeravhør av barn – om metoden er egnet som bevismateriale.

De vil også hevde at noen av spørsmålene som barna fikk i dommeravhør var ledende, og at barna kan ha vært påvirket til å si det de gjorde.

- Når jeg tenker på det som skjedde, får jeg vondt inni meg, forklarte gutten som det ble avspilt dommeravhør av i dag.

Les flere saker fra Arbeidets Rett her.