STORTINGET (Nettavisen): I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, gis det lånegaranti for utbygging av et nytt gigantsykehus på Gaustad i Oslo.

Dermed slår regjeringen enda en spiker i kista for Ullevål sykehus, en nedleggelse flere kjemper mot. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener kampen ikke er tapt.

- Regjeringen vil legge ned Ullevål sykehus, landets største akuttsykehus og i stedet bygge gigantiske blokker på Gaustad, sier en irritert Moxnes til Nettavisen.

Se videointervju med Moxnes øverst i saken.

- En fot i bakken

Rødt-lederen advarer sterkt mot en nedleggelse av Ullevål sykehus, som er Oslos hovedsykehus i dag.

- Ullevål er det viktigste sykehuset hvis det skjer en større ulykke, terror og katastrofer. Da er vi helt avhengig å ha et samlet akuttmedisinsk miljø på et sted. Men det vil bli splittet i to mellom Rikshospitalet på Gaustad og Aker sykehus hvis regjeringens plan gjennomføres, sier Moxnes.

Han viser dessuten til at «et samlet fagmiljø» er mot planene.

- Befolkningen i hele Oslo-regionen er også imot, så her må regjeringen ta en fot i bakken, få utredet og heller bygge nytt på Ullevål - og stanse nedleggelsen av dette veldig viktige sykehuset, sier Moxnes.

Nye Oslo universitetssykehus får en samlet låneramme på over 29 milliarder kroner i budsjettforslaget. Det inkluderer også bygging av et nytt lokalsykehus på Aker.

- Folk må mobilisere

- Men hvordan skal dere klare å få snudd denne saken?

- Vi har flertallet i Oslo bystyre i ryggen. Alle som jobber på Ullevål, men også på Rikshospitalet og på Aker sykehus er mot nedleggelsen av Ullevål, svarer Moxnes, og påpeker:

- Og så må befolkningen mobilisere og vise at vi ikke godtar at vi mister Ullevål, men at vi trenger det for å møte befolkningsveksten i framtida og for å ha et akuttsykehus i verdensklasse som det Ullevål faktisk er i dag.

- Et nytt sykehus på Gaustad vil jo bli et veldig flott og nytt sykehus. Så det er vel ikke noe tvil om at det blir bra?

- Det blir to høyblokker på over 70 meter. Det er ikke plass til det på Gaustad, og det vet alle. Mens du på Ullevål har Nord-Europas største sykehjemstomt med masse plass til utvidelser for å møte framtidas befolkningsvekst, sier han.

Helse Sør-Øst RHF påpeker imidlertid at det er feil at blokkene skal være 70 meter høye, slik Moxnes hevder.

- Dette er tall som vi for lengst har gått bort fra. Høyden er senket til 49 meter, skriver helseforetaket i en epost til Nettavisen.

Ap-byråd: - Dårlig håndtert

Allerede i 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad, i tillegg til et lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men de er blitt møtt med kraftig kritikk.

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl, er imidlertid fornøyd med at regjeringen har gitt lånegaranti.

- Jeg er glad for at det nå er gitt en lånegaranti som sikrer nye sykehusbygg i Oslo. Det viktigste for Oslo Ap har vært å få på plass et nytt sykehus på Aker, fordi det gir en sårt tiltrengt kapasitetsøkning. Det trenger Oslos pasienter, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

Hun mener likevel at selve prosessen burde vært bedre.

- Selve prosessen har vært dårlig håndtert av statsråden, og det er synd han ikke har klart å få de ansatte med seg i en så viktig prosess. Det blir den fremste oppgaven i tiden som kommer, sier byråden.

Flertall mot i bystyret

Også mandag ble det demonstrert mot planene foran Stortinget før statsbudsjettet ble lagt fram.

- Ullevål må reddes, var budskapet i Gaustad-motstandernes demonstrasjon.

Blant dem som sluttet seg til demonstrasjonen, var Oslo legeforening, Helsetjenesteaksjonen og Fagforbundet Sykehus og Helse.

Før valget gikk alle partiene i Oslo, bortsett fra Ap og Høyre, sammen for å kreve omkamp om Ullevål sykehus. Ap og Høyre hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, nå til sammen 32 av de 59 plassene.

Også Sykepleierforbundet og LO i Oslo står sammen i kravet om å stoppe prosjektet på Gaustad og for en full utredning av Ullevål.