STATSMINISTERENS KONTOR (Nettavisen): - Vi vil styrke ytringsfriheten ved å fjerne blasfemiparagrafen. Det er det stortingsrepresentantene skal si ja eller nei til nå. Denne regjeringen, i motsetning til den forrige regjeringen, er enig med Ytringsfrihetskommisjonen om at blasfemiparagrafen bør fjernes. Det er mange misforståelser ute og går om denne saken, sa Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

Han innrømmet at misforståelsene om blasfemisaken har blomstret også innad i Arbeiderpartiet.

Rasismeparagrafen
Debatten om blasfemiloven har blusset opp fordi regjeringen i en stortingsproposisjon utarbeidet av Justisdepartementet har varslet at den arbeider med å få inn «strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn» i straffelovens paragraf 135a - ofte kalt rasismeparagrafen.

- Men her er det ikke noe konkret lovforslag og saken kommer ikke opp i Stortinget før i 2011. Vi ønsker debatt om dette - og det har vi nå fått, sa Stoltenberg.

Kan tegne Muhammed
- Men en ny paragraf 135a vil være en mindre omfattende bestemmelse enn blasfemiloven vi har i dag. Det skal bli større rom for ytringsfrihet om religion enn det vi har i dag. Alt som er tillat i dag vil fortsatt være tillatt - pluss mer til, sa Stoltenberg.

Han skjøt inn at han har hatt mye glede av å se den religionskritiske filmen «Life of Brian» - som lenge var sensurert i Norge.

- «Life of Brian» og Muhammed-tegner er lov i dag. Og det vil også være lov i fremtiden. Vi kommer ikke til å fremme noe lovforslag som innskrenker ytringsfriheten, sa Stoltenberg.

Statsministeren hadde i går ingen konkrete, faktiske eksempler på aktuelle religionskritiske ytringer som bør straffes.

Kritisk Jensen
- Dette forslaget hører ikke hjemme i Norge. Utspillet griper midt inn i striden der muslimske stater forsøker å få FN til å kriminalisere religionskritikk, sier Siv Jensen i en pressemelding.

Les også: - Løper Irans ærend