Gå til sidens hovedinnhold

Mulig ny miljøbelastning

Gleden var stor da det endelig ble klart at Grønmos tid avsluttes. Men nå kan det komme en ny, stor miljøbelastning.

Lofsrud: Energigjenvinningsetaten (EGE) har nemlig planer om å etablere et varmekraftverk basert på flis, og det skal legges på jordet mellom Lofsrud gård og Forbrenningsanlegget.

Nordstrands Blad har skrevet om saken tidligere, men nå foreligger en rapport som forteller noe om hvor stort anlegget er tenkt. Fra en arbeidsgruppe nedsatt for drøyt to måneder siden kommer det frem at vi en gang i fremtiden kan få et anlegg som legger beslag på mye av jordene til Lofsrud gård. Riktignok foreslås det alternativ bruk av nærområdene, men det er helt klart at gårdsanlegget blir betydelig berørt. Og ridehuset, som bystyret har vedtatt skal bygges, har bevilget penger til og som i tillegg har tippemiddel-penger å bygge for, kan neppe realiseres foreløpig om det nye storanlegget blir realisert.

Og i tillegg kommer en betydelig trafikk av lastebiler med flis. Hvor disse skal kjøre fra, kommer ikke frem i rapporten.

Stort anlegg

Etter det som var arbeidsgruppens mandat, kommer det frem at man ser for seg det som betegnes som et kommunalteknisk anlegg som skal bestå av sorteringsanlegg, biogassanlegg, en tredje forbrenningslinje, et metanoppgraderingsanlegg og det nevnte biobrenselanlegget. Hertil kommer ridehall og hall for kunstløpkortbane som ble lansert i forbindelse med at Oslo var med i kampen om å bli OL-arrangør.

"Ved plassering av anleggene må arealeffektivitet legges til grunn" heter det i rapporten.

Tidligere vedtak

Som nevnt ovenfor har både bydelsutvalget på Søndre Nordstrand og bystyret sagt ja til ridehus. Og for lenge siden har Søndre Nordstrand Rideklubb tilrettelagt for hallen ved å fylle opp jordet mot Klemetsrudveien.

Store omlegginger

På godt og vondt viser planene store endringer av områdebildet. Klemetsrudveien blir stengt for gjennomkjøring og inn i trafikkbildet kommer fem trailere i timen - 50 i døgnet. Dette kan da ikke være mye miljøvennlig, kommenterer Rune Eriksen (Ap) i bydelsutvalget. Arild Andersson (H), leder av miljø og teknisk komite i bydelen, ville ha saken opp allerede på aprilmøtet i BU. Han mente det ville være helt greit for bydelsutvalget med en gang å avvise planene, men saken var allerede da satt på kartet for 24. mai.

Han henviser også til det som har vært sagt både lokalt og sentralt; ingen nedbygging av jordene på Lofsrud.

Lokal innstilling som skal legges til grunn for BUs endelige uttalelse er foreløpig ikke ferdig.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai