Gå til sidens hovedinnhold

Munch-museet har bikket 2 milliarder kroner

Det omstridte Munch-museet Lambda i Oslo blir 200 millioner kroner dyrere enn siste anslag.

OSLO (NTB-Dag Kjørholt): Munch-museet Lambda får en prislappen på over to milliarder kroner.

Grunnbeløpet i rene byggekostnader er 1.408 millioner kroner og 370 millioner mer dersom planleggingsrammen samt kontroll- og risikoavsetninger tas med. Nytt av året er at utgiftene til tomt og infrastruktur er tatt med slik at den nye sluttregningen er satt til 2.051 millioner kroner.

- I fjor bygde vi statsstøttesøknaden på alternativutredningene. Der forelå det ikke beregnede tomtekostnader for Tøyen og Nasjonalgalleriet. Søknaden gjorde oppmerksom på at dette ville komme i tillegg. Oslo kommune har i år søkt om en tredel av kostnadene, i tråd med bevilgningene Staten har innvilget Stavanger Konserthus og Kilden i Kristiansand, sier spesialrådgiver Beate Svenningsen i Oslo kommune til NTB.

Fristen for å søke om midler over statsbudsjettet til nasjonale kulturbygg for 2015, gikk ut 1. mars.

Infrastruktur

Oslo kommune ber kulturminister Thorhild Widvey (H) om 683,6 millioner kroner, 230 millioner mer enn i fjor.

– I forrige søknad tok vi verken med kostnader til infrastruktur og tomt eller utgifter til plan– og designkonkurranse. Men ellers er beregningsgrunnlaget det samme, forklarer kulturbyråd Hallstein Bjerckes (V) sekretær, Anne Siri Koksrud, til Dagsavisen.

Svenningsen sier at tillegget kommer som følge av et bystyrevedtak som ble fattet i fjor – «Nytt Munch-museum med Stenersenmuseets samlinger».

– Det ble vedtatt at Herreos Arquitectos skisseprosjekt Lambda gjenopptas og videreføres. Det medfører at vi nå kjenner tomtekostnaden som kan tilføres prosjektet. Denne kostnaden følger tomtekjøpsavtalen med Hav Eiendom, sier spesialrådgiveren.

Ikke sminking

Fremskrittspartiets representant i Oslo bystyre, Jøran Kallmyr, mener det dreier seg sminkingen av prosjektet for å få det til å virke økonomisk spiselig.

– Det har blitt inflasjon i bystyret på at prisen vi får, aldri er den vi får til slutt. Det er synd at bystyret har vært vel vitende om at det vi fikk forespeilet ikke var hele priskalkylen, hevder Kallmyr.

Svenningsen reagerer på påstandene om sminking.

– Politikerne i Oslo kommune burde ikke være så overrasket. De vet jo hva tomten kostet da vi kjøpte den. Dette var ikke sminket. Når dette byggeprosjektet kommer i gang og alt blir regnet med, blant annet møbler, så blir det dyrere. Da regner jeg med vi får en ny runde med lignende påstander, sier hun.

Rådgiveren i byrådsavdelingen for kultur og næring gjør oppmerksom på at det kommer en ny kostnadskalkyle når forprosjektet er kvalitetssikret før det fremlegges for Stortinget for endelig investeringsbeslutning. (©NTB)

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken