Først kom det anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtrafikk, og så valgte Oslo å innføre påbud om det samme da de skulle stramme til tiltakene når smittetallene økte.

Les også: Kommuner rundt Oslo vil ha munnbindpåbud

Munnbindpåbudet har nærmest blitt symbolet på smitteverntiltak i Norge, men hvor mange er det som faktisk har blitt smittet på T-banen og trikken i hovedstaden?

Prøver å finne ut hvor alle blir smittet

For å hindre smitte i Norge, blir alle som tester positivt for korona i Norge kontaktet av smittesporere. Hensikten er å finne nærkontakter som kan ha blitt smittet, og helst å finne ut hvor man selv har blitt smittet.

Folkehelseinstituttet fører statistikk over hvor folk blir smittet, de finner smittestedet til omtrent 80 prosent av de som blir smittet.

Smitte i hjemmet eller på jobb utgjør i overkant av halvparten av alle smittetilfeller. Vi ser også at private arrangementer er en vesentlig smittekilde, mens skoler og barnehager i liten grad er et problem.

Oversikten inneholder ikke en egen kategori for offentlig transport. I den siste ukesrapporten til FHI blir kollektiv bare nevnt i generelle termer for hvor smitte har skjedd i samfunnet den siste uken.

FHIs egne nettsider for kollektivtransport er kollektivtransporten i Oslo holdt utenfor, fordi man bare ser på langdistansebusser og regiontog, i tillegg til fly og lengre båtturer.

Stoltenberg: - Ikke et sted der det skjer mye smitte

FHI-direktør Camilla Stoltenberg forteller til Nettavisen at de ikke vet hvor mange som smittes på kollektivtrafikken:

- Det vet vi ikke nok om. I våre tall der vi har opplysninger om smittested, er ikke kollektivtransport et sted der det skjer mye smitte. Men vi har manglende opplysninger om en del og vi er utrygge på dette, så derfor mener vi det er hensiktsmessig å holde fast ved blant annet anbefalingen om munnbind, og selvsagt anbefalingen om å holde avstand, sier Camilla Stoltenberg til Nettavisen.

Les også: Bent Høie: – Den mest alvorlige situasjonen siden mars