Musikeren har saksøkt If skadeforsikring, som er forsikringsselskapet til utestedet, for flere hundre tusen kroner. Mannen mener at utestedet har ansvaret for at han i dag ikke kan jobbe.

Musikeren var på jobb ved et utested i Nord-Norge da ulykken skjedde. Han sto bak et miksebord på scenen:

«Det oppsto håndgemeng foran scenen, i det en beruset gjest skallet en annen gjest i ansiktet slik at sistnevnte falt bakover mot miksebordet. Miksebordet traff NN (musikeren) på venstre side av ansiktet. Som følge av sammenstøtet ble han kastet bakover og slo hodet og nakken mot en vinduskarm. Som følge av ulykken er NN påført store plager med hode-, skulder- og nakkesmerter, tinitus og økte brokkplager, og han er ikke i stand til å arbeide» forklarer NN sin prosessfullmektig for Oslo tingrett.

Krever flere hundre tusen
De mener puben er ansvarlig for skadene fordi vaktene ikke stoppet slåsskampen, og fordi puben hadde skjenket personen(e) som slåss.

Musikeren krever opp mot 852.084 kroner i erstatning fra If skadeforsikring som er pubens forsikringsselskap.

If erkjenner at selve hendelsen har påført musikeren varige skader, men poengterer at puben ikke kan lastes for dette.

«Det bestrides at det foreligger faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom uhellet og de plager saksøker har i dag» svarer If skadeforsikring.

Avviser kravet
If mener at puben hadde god vaktordning den aktuelle kvelden og at mannen som falt over miksebordet ikke var overstadig beruset.

«Dersom retten likevel skulle komme til at det foreligger ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng bestrides det ikke at selve hendelsen ga saksøker plager som kvalifiserer til menerstatning» mener If, men legger til at kravet på opp mot 852.084 kroner er for høyt.

Søksmålet mot If skadeforsikring skal behandles i Oslo tingrett senere denne måneden.

Nettavisen har vært i kontakt med musikeren som ønsker å være anonym.