Gå til sidens hovedinnhold

Muslimsk skole i Sverige har hatt kjønnsdelt undervisning i 22 år

- Jeg trodde ikke mine egne øyne og ører.

En svensk skole i Gøteborg får nå oppmerksomhet etter at det er blitt kjent at den har drevet med kjønnsdelt undervisning i 22 år.

Ifølge SVT har elevene på Römosseskolen i Göteborg, som har rundt 500 elever, blitt delt opp i grupper etter kjønn og fått undervisning separat i fag som idrett, engelsk og sløyd.

Gunnar Stavrum: Ønsker vi å skille jenter og gutter?

Skole med islamsk profil

I en rapport fra den svenske Skolinspektionen kommer det frem at Römosseskolen, som har en islamsk profil, har drevet med kjønnsdelt undervisning på skolen helt siden den ble åpnet for 22 år siden. De melder også at det først var etter en lovendring i 2019 at skolen fikk kritikk for denne ordningen.

Les også: Skolebuss i Sverige deler inn elevene etter kjønn

I fjor fikk skolen blant annet kritikk fordi bønn på skolen ikke ble opplevd som frivillig. Og i våres fikk skolen på nytt kritikk fordi de delte opp undervisning etter kjønn.

– Utifra de opplysningene vi har fått så har man anvendt en type kjønnsdelt undervisning på denne skolen i lang tid, ja, sier Frida Eek, jurist hos Skolinspektionen til SVT.

Les også: Kunnskapsministeren: Kjønnsdeling i skolen skal være et unntak

Emner «av følsom karakter

SVT skriver at Skolinspektionen ikke har hatt mulighet til å bemerke skolens kjønnsinndeling ved tidligere tilsyn på skolen på grunn av en åpning i loven der det heter at man kunne dele opp elever i grupper i emner som er «av følsom karakter».

Les også: Hvordan en liten minoritet kan påtvinge resten av samfunnet sine plikter og krav

På spørsmål om hvor alvorlig det er at skolen har fått drive slik i 22 år, svarer hun.

- Det er en delvis ny endring i læreplanen og vi kan ikke med tilbakevirkende kraft kritisere en skole for forhold som fant sted like før den nye endringen trådte i kraft.

Første gang skolen fikk kritikk for sin undervisning var i mars 2019. Men en oppfølgning fra Skolinspektionen i våres viste at skolen fremdeles drev med kjønnsdelt undervisning i fag som helse, musikk og sløyd i 4. til 9. klasse.

Les også: Siv Jensen: - Jeg vil bruke ordet snikislamisering når det er behov for det

- Jeg trodde ikke mine egne øyne og ører

En av dem som reagerer sterkt på at skolen har fått drive med slik undervisning er Liberalernas skolepolitiske talsperson og medlem av Riksdagen, Roger Haddad.

- Jeg trodde ikke mine egne øyne og ører, sier Haddad til SVT, og krever nå at Skolinspektionen reagerer hardere i denne typen saker.

Les også: Den islamske trompeten

– At Römosseskolan har fått holde på slik som dette viser bare at både skolepolitikken og regelverket har havarert. Jeg har allerede vært kommisjonær i Skolinspektionens innsynsråd i ett år, og jeg mener inspeksjonen må vise muskler og anvende loven hardere for å få stoppet denne typen skoler, sier han til SVT.

Les også: Jon Hustad: - Årsaken til at kvinner har dårligere lønn, er at de ikke ønsker å jobbe like mye som menn

Haddad viser til at det er to år siden regelverket ble endret, og at Skolinspektionen allerede mars 2019 kritiserte skolen for den kjønnsdelte undervisningen. Siden den oppfølgende kontrollen på skolen i våres også viste at de fortsatt drev med kjønnsdelt undervisning, mener Haddad at skolen har mistet sin rett til å drive skole.

– Barn skal ikke utsettes for denne typen miljøer med med religiøs indoktrinering, sier han til SVT.

Lokale politikere vil stenge skolen

Politikere i Gøteborg ønsker nå å stanse og stenge skolen.

– Det er farlig for barna og for samfunnet at det har blitt slik som dette, sier Marina Johansson, som representerer Socialdemokraterna og som er kommunalråd i Gøteborg til SVT.

Hun og flere andre politikere i byen sendte et brev til Skolinspektionen 12. juni i år, der de krevde at skolen blir stengt ned.

Ifølge SVT har dette ikke skjedd. I stedet har Skolinspektionen nylig gitt skolen tillatelse til å ta over lokalene til en nylig nedlagt skole.

Helene Odenjung, politiker for Liberalerna og kommunalråd med ansvar for skolespørsmål i Gøteborg, sier til SVT at de nå er urolige for de rundt 500 elevene på skolen.

– De får et snevert bilde av hvordan det er å leve i Sverige, det er dypt udemokratisk og et stort problem, sier hun til SVT.

SVT Nyheter Väst har flere ganger forsøkt å få rektor i tale, men uten å lykkes.

Les også: Avslører store kjønnsforskjeller i klasserommet: - Jenter og gutter betaler en høy pris når de velger kjønnsutradisjonelle utdanninger

Kommentarer til denne saken