Gå til sidens hovedinnhold

Mye bra i indre øst

Oslo indre øst får et stadig mer positivt fortegn, til tross for at det er mange utfordringer å ta tak i.

INDRE ØST: Fortsatt er det slik at sentrumsbydelene, og da særlig indre øst kommer dårlig ut i både levekårsundersøkelser, og publikumsundersøkelser. Likevel betyr ikke det at de tre bydelene er et dårlig sted å bo.

Fornøyde med bydelen

Stadig flere oppgir nemlig at de er fornøyde med bydelen sin, og Sagene scorer nest høyest på utviklingen, med en økt trivsel på hele ni prosent.

På Grünerløkka, en bydel som er preget av mange innflyttere, oppgir mange at de ikke er knyttet til bydelen sin, imidlertid sier et klart flertall at de er fornøyde med at det er mange steder å møtes i nærmiljøet.

Grønne bydeler

Til tross for at indre øst-bydelene regnes som sentrum oppgir mange at de er fornøyde med tilgang til grøntarealer. I Bydel Gamle Oslo oppgir hele 35 prosent at de er fornøyd med tilgang til naturlige grøntarealer for de minste.

I den tettbebodde bydelen Sagene er det tilsvarende 30 prosent, det vil si rundt en tredjedel.

I Gamle Oslo er det flere som er fornøyd med barnas oppvekstmiljø enn det er misfornøyde, og det er en klar tendens til økt trivsel for de minste.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen