Høye temperaturer og økt snøsmelting kombinert med fortsatt regn i deler av Østlandet gjør at vannføringen i enkelte elver vil fortsette å stige de nærmeste dagene, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette gjelder spesielt i Gudbrandsdalen.

– Vannføringen har i løpet av søndag og natt til mandag nådd oransje nivå i mange elver både i Sør-Norge og i Nordland. Mange har kulminert, men flere er fortsatt stigende, sier Elin Langsholt, vakthavende hydrolog i NVE i en statusoppdatering på varsom.no.

– Alvorlig situasjon

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier Langsholt.

Både fredag, lørdag og søndag har det kommet mye nedbør, noe som fortsatter på formiddagen mandag på østlige deler av Østlandet.

Rødt nivå i Strynevatnet

Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannføringen steget siden søndag. I Ottavassdraget, som renner til Lågen, har vannføringen økt betydelig. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå – det mest alvorlige – lørdag kveld, og vannstanden har økt noe siden da. Det er ventet at vannet vil fortsette å stige i noen dager til.

– Det ventes fortsatt høye temperaturer de neste tre dagene og vedvarende stor snøsmelting i Nordland. Dette kan gi vannføringer på gult og til og med oransje nivå i løpet av de neste tre dagene, sier Langsholt.

50-årsflom

Også i Ossjøen er det registrert høy vannstand – begge steder tilsvarer det 50-årsflom, men det er ikke meldt rødt farenivå for Stryn eller Nore og Uvdal kommune.

– Selv om det oppstår vannføringer i elver som når rødt nivå, er det dramatisk å varsle rødt på kommunenivå. Ossjøen ligger slik at vannet går rett i større magasiner nedstrøms. Strynsvatn har også stor vannføring nedstrøms mot havet, og det har ikke oppstått noen faretruende hendelser, sier vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) til VG.

Fortsatt skogbrannfare

Selv om regnværet de siste dagene har vært kjærkomment, så er det fortsatt stor skogbrannfare flere steder i landet før St. Hans.

Dette gjelder spesielt i Innlandet og Trøndelag, samt deler av Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke starter en brann.

Det er uansett ikke fritt fram å tenne sankthansbål. Det er forbudt i eller nær skogen. Der det garantert ikke fører til brann, er sankthansbål tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs kysten.

(©NTB)