KJELSÅS: :I oktober i fjor skrev Øvre Grefsen Vel, Kjelsås Vel og Kjelsås IL under en intensjonsavtale om opprusting av Myrerjordet. Kunstgressbane på eksisterende grusbane og andre aktiviteter enn fotball i randsonene på jordet, var hovedpunktene i avtalen.

Del på Facebook

Også rulleski/stol-løype

– Vi har jobbet videre med saken, og etter møter blant annet med representant fra styret for eldreboligene ved jordet, så har vi også innarbeidet en asfaltløype for blant annet rullestoler og rulleski, og som kan fungere fint som underlag for oppkjøring av barneskiløype vinterstid.

I tilegg er vi i dialog med Sparbutikken, i forhold til et eventuelt samarbeid om tilfredsstillende parkeringsløsninger, forteller Torbjørn Togstad, Øvre Grefsen Vel, Bernt Rotnes, leder av Kjelsås IL, og Dag Halvorsen fra Kjelsås Fotball.

Togstad legger også til at vellene har hatt beboermøter om flerbruksforslaget, som også omfatter lekeapparater for barn, sandvollyball, basketball, minigolf og skøytebane i tillegg til asfaltløypen.

– Vi har inntrykk av at dette har blitt veldig godt tatt i mot av de aller fleste, sier vellederen.

Og mange vil kunne nyte godt av en opprusting av Myerjordet, Kjelsås fotball har alene nesten 1000 medlemmer, og de to vellene representerer mange tusen beboere i nærområdet til jordet.

Vellene og IL’et har nå jobbet aktivt for å få en mulig finansieringsløsning – både overfor bydel og kommunes idrettsorganer. .

Positive til flerbruk

– Detaljplanen er også utarbeidet i samarbeid med kompetanse fra Oslo kommune og idrettens egen ekspertise, også med tanke på hva dette kan koste. Vi ønsker ikke nå å gå ut med eksakt beløp, men fra rundt 8 millioner vil det nok koste.Vårt inntrykk er at både bydel og bymiljøetaten (også drettsetaten) ser veldig positivt på denne mulige flerbruken av Myrerjordet, som gir et nytt tilbud til barn, unge og eldre.

Forslaget er nå sendt inn 2012 budsjettet, som skal behandles på Rådhuset i løpet av høsten.

– Vi jobber nå videre overfor de sentrale politikerne, i håp om å overbevise de om at dette er et prosjekt som bør få de nødvendige kommunale midler til å bli gjennomført. Får vi til det, så er neste målsetting å starte oppgraderingen av Myrerjordet allerede neste år!.

Høyre positive

Bydelsutvalgsleder Bent Gether -Rønning (H) er positiv til forslaget.

– Vi har foreløpig ikke nøye diskutert dette i gruppa vår, men utfra det vi vet fra før, så er dette et meget positivt og gjennomarbeidet forslag. Særlig med tanke på flerbruksmulighetene, og at det blir for alle aldre. Så det er helt naturlig at vi også spiller dette forslaget inn til våre folk på Rådhuset. i forbindelse med høstens budsjettbehandling, sier Gether-Rønning.