Myrseth advarer mot himmelfarten

Orion-analytiker Stig Myrseth mener at den rekordsterke oljeprisen ikke bare er positivt for verdens aksjemarkeder, og anmoder til at det utvises tilbakeholdenhet på Oslo Børs. Les mer her:

19.05.08 00:12

Oljeprisen er det store samtaleemnet etter at Brent-olje og langsiktige oljepriser satte nye rekordnoteringer i påsken. Texas-olje flørter også med de tidligere topper, men har ennå ikke trengt inn i upløyd mark, skriver Orion i denne ukens rapport.- Bakgrunnen for den rådende styrken er i særlig grad den økte temperaturen i den iranske atomkonflikten. Iran kunngjorde rett før påske at landet hadde lyktes i å anrike uran, noe som går på tvers av Sikkerhetsrådets pålegg om å stanse denne aktiviteten. Markedsaktørene frykter at den pågående striden vil munne ut i en militærkonflikt, og skjer det, skal oljeprisen kraftig opp ettersom det ikke finnes ledig produksjonskapasitet som kan dekke opp for vesentlige forsyningsavbrudd, skriver Orion i sin analyse.Irak og Nigeria

Orion-analytikeren trekker ellers frem de negative signalene fra Nigeria og Irak og mener at frykten for oljemangel også skyldes den geopolitiske situasjonen i disse landene.- Det politiske bakteppet for oljeprisen blir stadig bedre, er det motsatte tilfelle i det fysiske markedet. Samlede globale lagre av olje økte svakt i første kvartal, mens det normale er et lagertrekk på 1 millioner fat pr. dag. Med uendret produksjon ligger det dermed an til en betydelig lagerbygging fremover ettersom forbruket av sesongmessige årsaker er lavere i årets øvrige kvartaler.Lavere etterspørsel

For øvrig fremhever Orion at det er tegn til at de høye prisene er i ferd med å dempe etterspørselen. Årsveksten i oljeforbruket har vært negativ fem av de siste sju månedene i OECD-området, og fremvoksende økonomier som Kina, Russland og flere OPEC-land står dermed for all etterspørselsvekst.Meglerhuset mener videre at i følge de siste prognosene vil det globale forbruket å øke med 1 prosent i år, og så fremt det ikke inntreffer betydelige forsyningsavbrudd, vil produksjonen stige hurtigere med økte lagre eller lavere kapasitetsutnyttelse som resultat.- De fleste norske aksjeanalytikere har fokusert for ensidig på de fundamentale forholdene i det fysiske markedet, og som en følge av dette er det få som har lyktes i å forutsi de rådende høye oljeprisene. Terminkurven har imidlertid hele tiden varslet oppgang, og det gjør den fortsatt. Sett i lys av dette anbefaler vi å fortsatt legge til grunn at oljeprisen vil holde seg sterk, skriver Myrseth i rapporten.Advarer

Myrseth advarer også om faren ved den rekordsterke oljeprisen. De norske oljeaksjene har steget langt mer enn sine utenlandske motparter og analytikeren er noe usikker om de norske aksjekursene vil stige videre.Dessuten er det en fare for at utenlandske børser destabiliseres om himmelfarten i oljeprisen fortsetter. Sett i lys av det forannevnte anbefaler vi å utvises tilbakeholdenhet med investeringer som forutsetter videre oppgang på Oslo Børs.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.