Gå til sidens hovedinnhold

Én av tre får ikke lov å ha kjæreste

En av tre ungdommer med minoritetsbakgrunn i Oslo-området får ikke lov til å ha kjæreste. Nesten like mange frykter vold hvis de gjør noe som skader familiens ære.

Det viser en spørreundersøkelse avisen Utrop har gjort blant minoritetsungdom i videregående skoler i Oslo-området, meler NTB torsdag.

Spørsmålene dreide seg om tvangsekteskap, ære, omskjæring og ekstrem sosial kontroll.

Ære styrer fremdeles mange unges liv. 60 prosent mener ære er viktig, og 30 prosent frykter vold hvis de skader familiens ære.

Resultatene viser at de fleste mener at de i stor grad kan velge yrke, utdanning og ektefelle selv. Svært få svarer at de har hørt om noen som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Vold
Spørsmålet som skiller seg klarest ut, er det som handler om å ha kjæreste. Hele 35 prosent sier at de har ingen eller svært liten frihet til å velge om de vil ha kjæreste. 30 prosent frykter vold hvis de gjøre noe som skader familiens ære.

Samtidig sier 87 prosent at de mener de selv kan velge hvem de skal gifte seg med, mens 13 prosent sier at de ikke kan det.

12 prosent av de spurte har selv opplevd æresrelatert vold fra familien, mens 23 prosent har hørt om venner som har blitt utsatt for vold eller trusler fordi de ikke ville følge familiens regler om ære. Samtlige spurte hadde bakgrunn fra Afrika eller Asia/Midtøsten.

Dobbeltmoral
Psykolog Nadia Ansar, som har jobbet mye med familie- og æresrelatert vold, sier til Utrop at barn fra enkelte minoritetsgrupper ofte vokser opp mer kontrollert enn andre ungdommer i Norge.

– Dette resulterer i at de unge, når de blir spurt også ved anonyme undersøkelser, svarer at de støtter foreldrenes måte å oppdra dem på, og de vil antakelig oppdra sine egne barn på samme måte. Det er jo ikke akkurat oppløftende, sier Ansar.

Psykologen forteller at man ofte får et mye mindre transparent forhold mellom barn og voksne fordi de unge sier det de tror de voksne vil høre, eller det som er mest komfortabelt for å slippe konfrontasjon.

- Dobbeltmoral blir en måte å overleve på, sier hun. (NTB)

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken