Norges Bank holdt styringsrente uendret på 1,25 prosentpoeng. Men som Nettavisen har omtalt i artikkelen «Du betaler for finanskrisen»

gjør fallende pengemarkedsrente og fallende kredittspread (bankens totale finansieringskostnad) at boliglånskunder burde kreve lavere boliglånsrente.

Nettavisen har vært i kontakt med fem banker for å høre om rentekutt er et aktuelt tema, uendret styringsrente til tross.

Spørsmålet vi stilte var følgende:
Dersom vi forutsetter at Norges Bank holder styringsrenten uendret, kan det likevel komme kutt med bakgrunn i jevnt synkende pengemarkedsrente og at også kredittspreaden (finansieringskostnaden på obligasjoner) går ned...?

Dette svarte de:

SEB Privatbanken:
- Vi følger pengemarkedsrenten, kredittspreaden på våre obligasjoner og Norges Banks renter. Dersom de to første fortsetter å falle er det naturlig at det kommer våre kunder til gode.

Pål Bergskaug, administrerende direktør.

DnB NOR:
- Vi vurderer løpende våre rentebetingelser. Det er viktig å minne om at det ikke bare er pengemakredsrentene og andre finansieringskostnader som bestemmer vår boliglånsrente. Konkurranseforhold, og forholdet til våre innskuddskunder er andre viktige faktorer.

Informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen.

Fokus Bank:
- Vi vurderer sjansen for ytterligere rentekutt som redusert. Grunnen er lav lønnsomhet på boliglån. Med dagens priser og innlånskostnader, og det faktum at vi er i ferd med å nærme oss en rentebunn. Noe som illustreres med at enkelte av våre innskuddsprodukter nærmer seg null. Men som alltid er konkurransen avgjørende og jeg kan love er at Fokus Bank skal fortsette å være blant de mest konkurransedyktige også på boliglån fremover.

Informasjonsdirektør Bjørn Langli.

Skandiabanken:
- Vi har god overskuddslikviditet og er ikke ute i pengemarkedet for å låne penger. God innskuddsdekning og tilgang på intern funding gjør at vi er lite påvirket av siste tidens endring i pengemarkedsrenten. Når det gjelder kredittspreaden, så påvirker heller ikke denne oss fordi vi ikke benytter obligasjonslån.

Informasjonsdirektør Johnny Anderson

Nordea:
- Vi ønsker ikke å komme med noen vurdering av våre utlånsrenter før dagens rentemøte. Hva vi så gjøre vil vi bruke tiden etter møtet til å beslutte.

Informasjonskonsulent Thomas Sevang.