Gå til sidens hovedinnhold

Én kunde kostet Totens Sparebank nesten hele overskuddet

Kunden lånte 106 millioner.

Banken har nedskrevet engasjementet sitt i det aktuelle eiendomsprosjektet med 26 millioner kroner, noe som har ført til et konsernresultat på beskjedne 1,9 millioner kroner etter skatt i første kvartal. Det er bare ti prosent av hva de oppnådde i samme periode i fjor, skriver oa.no.

Totalt har de lånt den samme kunden 106 millioner kroner.

- Vi er forberedt på flere mulige utfall her. Vi ser nå litt an hva kunden beslutter, men forbereder det som er nødvendig for å kunne ta vare på våre verdier på best mulig måte, sier banksjef stab Stig Håvard Blikseth til Oppland Arbeiderblad.

Panteverdien for lav
Totens Sparebank vil ikke gå ut med den store debitorens navn.

- I og med at det er et løpende kundeengasjement, kan vi ikke si noe om det. Banken er børsnotert, så vi må fortelle nok til at investorene kan vurdere bakgrunnen for tapet, men vi holder navnet utenfor, sier Blikseth.

- Et banksyndikat har en del av ansvaret for øvrig. Vi har med oss 12 andre banker, men vi er agent og fronter engasjementet mot kunden, legger han til.

- Er det et eiendomsprosjekt utenfor distriktet?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

- Hva er bakgrunnen for at situasjonen har oppstått?

- Kundens likviditet er blitt dårlig over tid, og lånet er misligholdt i forhold til avtalte renter og terminer. Vi har pant i fast eiendom, men vurderer det slik at pantets verdi er for liten til å dekke hele lånet.

Ingen uro i markedet
Kvartalsregnskapet ble offentliggjort tirsdag. Til tross for det store lånetapet, har ikke bankens aksjer stupt.

- Vi var spente på hvordan Oslo Børs og markedet ville reagere, men kursen har holdt seg på noenlunde samme nivå. Investorene ser det er en engangshendelse og at den underliggende driften er god. Banken får også fortsatt kjøpsanbefaling i en analyse fra et meklerhus etter offentliggjøringen, forteller Blikseth.

Ordinær drift viser en resultatforbedring på 3,8 millioner kroner, til totalt 27,4 millioner.

- Så bortsett fra dette eiendomsengasjementet har alt annet utviklet seg sunt. Det er selvsagt et stort tap, og vi liker det ikke, men for banken er ikke dette dramatisk, mener Blikseth.

Tjener på det meste
Første kvartal i fjor var de samlede tapskostnadene for Totens Sparebank 8,8 millioner kroner. I år er de 31,4 millioner, hvorav altså 26 knyttet til ett kundeforhold. Øvrige tap beløper seg dermed til 5,4 millioner.

- Vi har gitt eiendomskunden innspill om veien videre. Så må deres styre nå foreta sine egne vurderinger og ta konsekvensen av dem, sier Stig Håvard Blikseth til OA.

Regnskapet viser at alle datterselskaper har bidratt positivt og med noe bedre resultater i år enn i fjor. Banken eier blant annet 60 prosent av Terra Eiendomsmegling Innlandet AS, som også tilfører morselskapet økt utlåns- og forsikringsvolum.

Kostnadsutviklingen i konsernet opplyses å være i tråd med forventningene, og det samme er balansen mellom innskudd og utlån.

Les flere saker i Oppland Arbeiderblad

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken