Gå til sidens hovedinnhold

Én voksen og 15 barn

- Ikke noe problematisk, så lenge man kan barn, mener bestyrer Sonja Høydahl Ohme, som har drevet Vækerøåsen barnepark i 36 år.

Vækerøåsen: Sonja Høydahl Ohme er trolig en av Norges mest erfarne parktanter. Siden datteren hennes var to år har hun drevet barneparken i Vækeråsen. Nå er datteren 38 år gammel. Ohme synes ikke situasjonen er problematisk, og forteller at hun tidligere har passet på hele 20 barn.
- Ikke redd
- Per i dag har jeg 15 barn i parken. 11 av dem er under tre år. Parken er åpen i tre timer midt på dagen, og det går veldig fint med bare én ansatt. Når noen skal på toalettet holder jeg døren åpen, slik at jeg alltid har full oversikt, forteller hun.
Ohme frykter ikke at noe galt skal skje med noen av barna i parken hennes:
- Nei, jeg er ikke redd. Så lenge man har tillit til at det skal gå bra og man kan barn, er det ikke noe problematisk, fortsetter lederen som mener dagens småbarn klarer seg bedre selv enn før. - Barn som er født etter 1991, de såkalte "indigobarna" tar nok ting kjappere og klarer seg bedre på egenhånd, mener den erfarne parktanten.
- Forsvarlig
Barnehageleder i Ullern bydel, Jan Kyvik, mener også at parksituasjonen i Bydel Ullern, slik vi kjenner den i dag, er forsvarlig:
- Vi har ikke fått noen signaler om noe annet.
Kyvik kjenner ikke til henvendelser fra bekymrede foreldre, og har heller ikke mottatt tilbakemeldinger fra de ansatte på at de opplever parktilbudet som uforsvarlig.
- Hvis noen skulle føle seg utrygg håper jeg at de ansatte tilkjennegir dette til sin nærmeste leder, eller gjennom de organer som er hjemlet i avtaler mellom arbedidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Ingen er tjent med at ansatte føler seg utrygge på arbeidsplassen.
Mens det i Bydel Vestre Aker er vedtatt å øke bemanningen i Smestad barnepark med ytterligere en person i en time hver dag, foreligger det ingen planer i Bydel Ullern om å øke bemanningen i Vækerøåsen og på Bestum. - Kommer det til å være foreldre som ønsker å sende barna i park, når målet om full barnehagedekning er nådd?
- Jeg håper da det! Barneparker er et helt suverent tilbud. Barna er ute i frisk luft og de blir så flotte, smiler Ohme.

Når noen skal på toalettet holder jeg døren åpen, slik at jeg alltid har full oversikt

Sonja Høydahl Omre

Reklame

Sjekk hva mobilselskapet har gjort med prisene