For både Telenor og Telia er 2020 året hvor 5G-nettet skal åpnes og rulles ut. Torsdag åpnet Telenor nett i Kongsberg, Elverum, Bodø, Askvoll, Fornebu, Kvitfjell, Longyearbyen, Spikersuppa i Oslo og i Trondheim.

Men hvorfor skal du egentlig bry deg? Dagens 4G-nett er jo mer enn godt nok for de aller, aller fleste.

Alle forstår at det vil bli raskere. Fremtidsoptimistene tegner et bilde av en revolusjon. Alt skal være smart. Alt skal være koblet på nett.

Dette er hva du trenger å vite:

Hva er egentlig 5G?

5G er bare en paraplybetegnelse med tekniske krav som er satt for neste generasjons mobilnett. Det er ikke en teknologi i seg selv.

Kriteriene for 5G handler i stor grad om følgende ting:

  • Den såkalte forsinkelsen i nettet skal være vesentlig lavere enn i dagens 4G. Målet er at denne skal ned på under 1 millisekunder under visse bruksområder, men 10 millisekunder under normale omstendigheter. I skrivende stund opplever vi 16 ms på 4G midt i Oslo sentrum.
  • Maksimal hastighet/kapasitet skal i første omgang være 10 Gbps på en enkelt basestasjon. Til sammenligning har dagens 4G opp til 300 Mbps.
  • Brukere skal stillestående i praksis kunne oppnå hastigheter på 1 Gbps, og 100 Mbps i rask bevegelse i bil/tog.
  • Nettet skal være i stand til å håndtere én million enheter per kvadratkilometer.
  • Nettet skal være 3-4 ganger så effektivt på å utnytte frekvenser som 4G.
  • Nettet kan også «skivedeles». Det betyr i praksis at forskjellige funksjoner kan få prioritet fremfor andre mindre viktige ting. For eksempel kan nødnettet være en integrert del av 5G-nettet, og få prioritet foran alle vanlige brukere.

Det er derimot viktig å få med seg at 5G ikke skal kunne klare alle disse tingene samtidig. I stedet omtales 5G nærmest som en verktøykasse der du kan velge ut hva du har behov for.

Les også: Skulle selge 1,1 millioner DAB-radioer - det gikk helt galt

Du kan få veldig lav forsinkelse, men du kan ikke kombinere det med stor flatedekning (uten ekstreme investeringer).

Den laveste forsinkelsen vil derfor bare gjøre seg gjeldende i helt spesielle situasjoner. Det er først når 5G brukes på veldig høye frekvenser - rundt 26 GHz - at en kan komme seg dit. Dette gir veldig kort rekkevidde for hver basestasjon. Telenor påpeker også at hele mobilnettet må være tilrettelagt for dette - ikke bare det siste lettet med basestasjoner.

De laveste forsinkelsene vil blant annet bli brukt i industrielle situasjoner. Se for deg en oljeplattform eller en industrihall med roboter som snakker sammen. Men kan også være en konsertarena der veldig mange er samlet på et lite sted.

Kommer jeg som mobilbruker til å merke stor forskjell?

Det er ikke sikkert.

5G gir utvilsomt bedre kapasitet, men kapasiteten i dagens 4G-nett er stort sett mer enn god nok.

Utbyggingen av 5G vil i første omgang være viktigere for industri og bedrifter av forskjellig slag, enn for vanlige mobilbrukere.

Hvor stor forskjellen blir for deg som mobilbruker, kommer mye an på hva slags nye tjenester som muliggjøres. I første omgang vil det være ting som at nettsider laster bittelitt raskere.

Hva er det viktigste med 5G?

Det som fremheves som det viktigste med 5G - utover større kapasitet - er forsinkelsen i nettet. Det er en lang rekke situasjoner der det å ha sanntidsinformasjon uten nevneverdig forsinkelse er helt essensielt.

På en datamaskin hjemme er det spesielt viktig i spill med flere spillere, der det er viktig å vite nøyaktig hvor en motspiller befinner seg til enhver tid. Alle som spiller skytespill vet hva «ping» er.

Og datamaskiner er ganske viktig: 5G vil trolig erstatte ADSL og annen type tregt internett i distriktene der hvor det ikke bygges fiber.

Men det store bruksområdet kommer for industri og bedrifter.

Lav forsinkelse er for eksempel ekstremt viktig for selvkjørende biler på motorveien i kombinasjon med det som kalles «platooning».

Se for deg at bilen din ligger med bare noen centimeter bak bilen foran deg i 100 km/h. Det vil gi mer kapasitet på motorveien, men også lavere energiforbruk grunnet mindre luftmotstand. Jo lavere forsinkelse det er i kommunikasjonen mellom bilene, jo mindre avstand kan du i prinsippet ha mellom bilene. Og jo kortere avstanden er, jo bedre blir både kapasitet og energiforbruk.

Les også: Stor oversikt: Pris og rekkevidde på el-biler

Telenor fremhever på sin side muligheten for fjernkirurgi, der en kirurg kan sitte i London og styre en operasjonsrobot på et lokalsykehus med minimal forsinkelse.

Det er også helt essensielt at 5G er laget for å kunne håndtere langt flere påkoblede enheter. Før hadde vi én mobil hver, men vi er allerede godt på vei inn i en verden der «alt» er koblet på nett - enten det er TV, trådløse høyttalere, overvåkningskameraer, værstasjoner, varmestyring på hytta - og ikke minst forskjellige former for sensorer. Det er det som på godt norsk kalles «Tingenes internett» eller «Internet of Things» - IoT.

Det fremheves spesielt at 5G kan bli viktig for å overvåke for eksempel strømnettet eller rørledninger.

Når kommer 5G i Norge?

Det er allerede i uttesting og utbygging, og det vil komme stadig flere testområder.

Vil 5G erstatte 4G, eller kommer det i tillegg?

I første omgang kommer 5G i tillegg. I dag eksisterer både 2G, 3G og 4G side ved side, og 5G legger seg på toppen.

3G-nettet vil riktignok trolig forsvinne helt i løpet av 2020.

Rent teoretisk kan 5G fullt ut erstatte dagens 4G-nett, men det er veldig langt frem til det skjer. Det er fordi det finnes veldig mange enheter på markedet som støtter 4G, men nesten ingen som støtter 5G.

Fra Nettavisen Shopping: Dette trenger du hjemme i en nødsituasjon (med annonselenker)

Hvilke frekvenser bruker 5G?

5G kan bruke akkurat de samme mobilfrekvensene som dagens 2G, 3G og 4G. I første omgang er det i Norge åpnet for tester på 700 MHz og 3400-3800 Mhz.

Grovt sett er gir lave frekvenser god arealdekningen (signalene når langt og kommer seg gjennom vegger), mens høye frekvenser gir veldig høy kapasitet og lav forsinkelse på små områder.

For de industrielle fordelene tidligere omtalt, vil det i tillegg bli benyttet veldig mye høye frekvenser - rundt 26 GHz. Dette er basestasjoner som skal dekke opp mot 100 meter.

Hvordan vil 5G-nettet bygges ut?

Mobiloperatørene holder kortene tett til brystet, men det er allerede i gang

Kommer 5G til å erstatte fiber-bredbånd?

Ikke over alt, men i områder det er dyrt å bygge ut vil det bli sett på som et kostnadseffektivt alternativ.

Det betyr at mange i fremtiden vil få internett hjemme levert via en 5G-ruter.

Vil 5G endre hvordan mobiler fungerer?

Kanskje.

Fordi 5G har bedre kapasitet og raskere svartid, ser man for seg for at stadig mer av det mobilprosessorene i dag må gjøre lokalt på telefonen, kan flyttes ut i «skyen». Det kan skape nye tjenester det er vanskelig å spå hva vil bli.

For eksempel bruker det veldig mye strøm å spille tunge 3D-spill. Det er allerde løsninger i uttesting som gjør at all denne tunge jobben gjøres i skyen, og at det du ser på skjermen i praksis bare er en videostrøm som bruker mye mindre strøm å behandle.

Det kan også potensielt gjøre det mulig å utstyre mobiler med mindre batteri, og dermed redusere den fysiske størrelsen.

Les også: Toppøkonom med soleklart aksjeråd etter børskollaps: - Gjør du dette, tjener du penger (+)

Jeg har hørt at USA advarer mot 5G-utstyr fra Huawei
- er det noe å bekymre seg over?

Problemstillingen er ikke aktuell i Norge. Både Telenor og Telia har bestemt seg for å satse på utstyr fra svenske Ericsson.

Er strålingen fra 5G farlig?

Det er ikke dokumentert at såkalt ikke-ioniserende stråling i normale doser, som kommer fra forskjellige former for trådløst utstyr, er farlig.

- Målinger viser at den totale strålingen fra mobil- og radiosendere som vi utsettes for i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helsefarlig. Vi har ingen grunn til å tro at innføring av 5G vil endre dette, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på sine nettsider.

- Den samlede forskningen viser at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helsefarlig, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene. Dette er det rådende synet blant forskere i mange land i dag, og det støttes av EUs vitenskapelige komité. Vi har brukt mobiltelefoner og radiosendere i flere tiår og det er forsket mye på hvordan dette påvirker helsa vår. Det er ikke funnet risikofaktorer av betydning for folkehelsen. Med den kunnskapen vi sitter på i dag, er det ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig, skriver de.