Se video: Nå blir det enklere for alle å bygge terrasse:

TEISEN, OSLO (Nettavisen): Allerede i mai blir det enklere å bygge terrasse og mindre tilbygg på egen eiendom, avslører kommunalminister Nikolai Astrup (H) overfor Nettavisen.

Regjeringen gjør nemlig en forskriftsendring som betyr at man kan bygge mer uten å søke kommunen om tillatelse.

- Vi ønsker å gjøre det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på egen eiendom uten å måtte involvere kommunen. Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati, og at folk får mer frihet, forteller Astrup.

Se videointervju med Astrup over.

Nettavisen møter statsråden i et vinterkledd villastrøk på Teisen i Oslo, der terrassene og hagene ligger tett i tett, og hvor de nye byggereglene vil få betydning i praksis.

Astrup opplyser at de nye reglene vil gjelde fra 1. mai.

Les også: Boliglegenden advarte i 2012 om utviklingen. Siden er det blitt mye verre

Øker til én meter

Og om du trodde «meteren» bare var viktig for avstand under koronapandemien, så blir den nå også viktig å huske på i endringene som gjøres.

- Meteren er viktig i hverdagen vår, men det blir den også her, sier Astrup, og trekker ut et målebånd for å vise hva som blir tillatt ved bygging av terrasse.

For mens du i dag må søke kommunen om tillatelse ved oppføring av terrasser som er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, kan du med de nye reglene bygge terrasser som har en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng uten søknad.

- Dette trer i kraft fra 1. mai, i tide til terrassesesongen, så forhåpentligvis vil det være nyttig for mange som da får muligheter til å bygge terrasse, sier han.

- Ikke kloss på naboen

Astrup forteller at det likevel er noen krav som stilles, selv om man slipper å sende inn en søknad til kommunen: Terrassen skal være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn 4,0 meter.

- Man kan ha 1,2 meter høyt rekkverk, og så må det selvfølgelig ikke ligge kloss opp i naboen, men utover det så kan du bygge, sier Astrup.

Avstanden fra terrassen til nabogrensen skal være minst 1,0 meter.

- Hva gjør man om terrenget under terrassen er skrått?

- Utgangspunktet er at det måles fra der hvor det er lavest, men det er fullt mulig å planere terrenget, sier statsråden.

Les også: Nå kan det bli ulovlig å bygge boliger uten elbillading

Tilbygg uten søknad

I tillegg åpner regjeringen for at man kan bygge på hus eller hytte med inntil 15 kvadratmeter, som skal brukes til beboelse og varig opphold, uten å søke om byggetillatelse. Med varig opphold menes rom som bad, kjøkken eller soverom.

Slik det er med dagens unntaksbestemmelse i byggesaksforskriften, så kan du bygge inntil 15 kvadratmeter, men bare rom som ikke skal brukes til varig opphold.

- Det betyr at folk kan utvide kjøkkenet sitt, bygge et soverom til eller gjøre små tilpasninger uten å måtte søke om det. Det er bra for de som skal gjøre tiltaket, men også bra for plan- og bygningsetaten som da frigjør kapasitet som de kan bruke på andre ting, sier Astrup til Nettavisen i det kalde vinterværet.

Men kravet er at tilbygget ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen.

- I Oslo kommune tar det 161 dager å få en saksbehandler i plan- og bygningsetaten, og da kan det være greit at vi hjelper dem litt på vei ved å frigjøre litt kapasitet, legger han til.

- Frykter ikke naboklager

Astrup vektlegger at endringene vil gjøre det billigere for folk å bygge.

- Det koster jo å søke til kommunen. Byggsaksgebyrene varierer også veldig, men utgangspunktet er at kommunene ikke skal kreve mer enn det det koster å behandle søknaden. Det er åpenbart stor forskjell på hva det koster å behandle søknadene i kommunene, så det skal spare folk for tid, penger og frustrasjon, sier han.

Den som vil bygge får imidlertid ansvar selv for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket, i blant annet arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning.

Les også: Regjeringen vil gi kommunene mer makt i byggesaker

Og siden tiltakene ikke blir søknadspliktige, kreves det ingen nabovarsling.

- Frykter du ikke flere naboklager nå som det blir mer opp til den enkelte å bygge?

- Nei, jeg gjør ikke det. Vi har også tidligere hatt flere tiltak som er blitt unntatt fra søknad, som å bygge garasje. Det har vært den samme bekymringen hver gang, at det blir flere naboklager, men det har altså ikke blitt flere klager og det har gått veldig fint, understreker Astrup.

- Stort ris bak speilet

Kommunal- og moderniseringsministeren frykter heller ikke mer ulovlig bygging.

- Jeg tror vi skal ha som utgangspunkt at folk følger de lover og regler som gjelder, og ha tillit til folk flest at de følger opp de retningslinjer som gjelder. Sånn er det i dag også, men selv om det er søknadsplikt så er det sikkert noen som ikke følger de reglene likevel, sier Astrup.

Han viser til at Direktoratet for byggkvalitet vil komme med veiledning om hvordan det nye regelverket skal forstås.

- For de aller fleste vil det å risikere å måtte rive et tilbygg eller en terrasse, være et stort nok ris bak speilet til at man faktisk setter seg inn i reglene, sier han.

Les også: Hvert byråkratkontor vil koste 7,8 millioner kroner: – Her må øksa frem

- Noen er skeptiske

- Hvordan tror du dette blir mottatt hos folk?

- Så langt har alle de forenklingene vi har kommet med blitt mottatt med begeistring blant folk, og en viss skepsis blant fagmyndigheter rundt omkring. Men det har vist seg at det har gått veldig bra, at vi ikke trenger å involvere kommunen i alt av små justeringer på egen eiendom. Tvert om viser det seg at folk forvalter den tilliten de har fått på en veldig god måte, sier Astrup.

Forskriftsendringen har vært ute på høring, og fristen gikk ut før jul, der mange kom med innspill til forslagene.

- Det er mange som er begeistret, og så er det noen som er skeptiske. Sånn vil det alltid være, sier han.

Meldefrist: Fire uker

En annen ting som forskriftsfestes, er at man må melde fra til kommunen senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt. Dette er ikke er tidfestet i dag.

Dagens regler angir heller ikke hvilke data som er nødvendige for å få oppdaterte og korrekte kart- og matrikkeldata. Nå fremgår det av bestemmelsen hvilken informasjon som skal meldes inn til kommunen.

I tillegg forskriftsfestes det at en bygning må ligge minimum 1,0 meter fra en annen bygninger for å være frittliggende. I dag er det ikke definert i lovverket hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende.

Begrepet «frittliggende» er et sentralt vilkår for kommunens adgang til å godkjenne plassering av visse bygninger nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel, som er 4,0 meter, uten at det kreves søknad om dispensasjon.