– Vi forbyr nå kjøp og innehav av machete fra 1. juni. Dette er et grep i kampen mot gjengkriminalitet og vold og trusler i det offentlige rom, og et tydelig signal til dem som ikke vil rette seg etter lov og rett, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les også: Ungdommer dømt for flere ungdomsran

Den nye våpenforskriften, som ble vedtatt fredag, trer i kraft 1. juni 2021. Med den innføres det et forbud mot å erverve kniver med bladlengde fra 25 cm, herunder macheter. For at eiere av slike kniver skal få tid til å innordne seg etter den nye forskriften, gjelder forbudet mot å inneha slike kniver fra 1. juni 2022.

Vanlig våpen blant kriminelle

– Det er et signal til alle dem som er involvert i kriminalitet og som tror det er lurt skaffe seg en machete, sier justisministeren og legger til at forbudet er en del av en større pakke regjeringen kommer med for å gjøre det vanskelig å være gjengmedlem.

Les også leserinnlegget fra statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland: Dagens førstegangsforbryter skal ikke bli morgendagens gjengmedlem

Machete er blant de vanligste våpnene brukt i alvorlig voldsutøvelse i Oslo. Nettavisen skrev nylig om en av disse sakene: 16-åring i retten for knivstikking tre ganger på et drøyt år: - Skole og politi svikter.

Neste uke møter en guttegjeng i Oslo tingrett, tiltalt for trusler og ran med machete, og i juni skal fem andre ungdommer i retten, tiltalt for blant annet bruk av machete.

Byråd Raymond Johansen i Oslo har i flere år bedt om forbud mot machete. Det har lenge vært forbudt å bære også denne typen kniv på offentlig sted, men nå blir det altså forbudt å kjøpe den og ha den hjemme.

Unntakene

Men det finnes mange unntak. Forbudet gjelder ikke for den som erverver eller innehar slik kniv i forbindelse med arbeid, næringsvirksomhet, husholdningsbruk, friluftsliv, sport, kulturelle aktiviteter eller andre aktverdige formål.

Artikkelen fortsetter under Nettavisens uhøytidelige spørreundersøkelse.

Dermed vil det fremdeles være lov å lage, importere og selge slike kniver, men altså ikke kjøpe dem hvis de ikke skal brukes til et av de aktverdige formålene.

– Vi ønsker ikke at lovlydige folk ikke skal kunne benytte kniver til lovlige formål. Derfor har vi laget en vid unntakshjemmel som vil sørge for at kniver som skal brukes til et aktverdig formål fortsatt vil være tillatt, sier Monica Mæland.

- Det er flere unntak til dette forbudet. Tror du at forbudet da vil ha ønsket effekt?

– Ja, og det må være unntak. Det er mange mennesker som har lange kniver av helt legitime grunner i forbindelse med arbeid, næringsvirksomhet, husholdningsbruk eller til andre aktverdige formål. De er ikke målet for dette forbudet. Derimot er det personer som ikke har så aktverdige motiver for å anskaffe seg en machete, og de vil merke dette forbudet. De får ikke lov til å kjøpe machete, de får ikke lov til å bære machete og de får ikke lov til oppbevare machete hjemme, sier justisministeren til Nettavisen.