Nå kan det bli tryggere i nettbanken: Banklovkommisjonen foreslår å endre finansavtaleloven som innebærer et tak på tap ved egne feil og andres misbruk av nettbank.

Reglene vil dermed ligne på ordningen for bankkort og betyr en egenandel på 1200 kroner ved misbruk og 12.000 kroner ved grov uaktsomhet fra kunden.

Dersom kundens tap skyldes at bankens nettjeneste ikke er godt nok sikret mot feilbruk eller misbruk, slipper forbrukeren egenandel.

- Vi er godt fornøyd med Banklovkommisjonens forslag, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland ifølge en pressemelding. - Forslaget plasserer ansvaret for sikkerheten der vi mener det hører hjemme, det vil si hos nettbankene selv.

Hun mener den nye loven gir bankene sterke incentiver til å lage tryggere nettbanker.

- Samtidig får kundene et begrenset medansvar for tap som ikke skyldes systemsvakhet. Det gir kundene oppfordring til å gjøre så godt de kan for å unngå tap. Alt i alt er dette en balansert og fornuftig løsning som styrker tilliten til nettbank, sier Flesland.

Bankene har tidligere sagt seg villige til å innføre tekniske forbedringer i nettbankene, men frasagt seg alt økonomisk ansvar for de tap en kunde må bære ved feil eller svindel. Forbrukerrådet har ment det er på høy tid å innføre et tilsvarende tak på den enkeltes tap ved feil i eller misbruk av nettbank, på linje med hva vi har hatt for kort i 10 år.

Annonse fra Nettavisen:Prøv vår nye backuptjeneste SafeBackup

Bakgrunn:
Men mange nettbankkunder kjenner ikke til den store økonomiske risikoen de løper ved at de kan bli økonomisk ansvarlig for andres misbruk av nettbankkontoen.

Saker i Bankklagenemnda de siste årene, ikke minst Fossbakk-saken, der en kunde tastet feil og tapte 500.000, viser at problemet er reelt.

Med bistand fra Forbrukerrådet gikk Fossbakk til sak og hevdet at nettbanken måtte være rettslig ansvarlig for systemsvakheter som påfører kundene tap.

Saken endte med et forlik der banken betalte full erstatning, men erkjente ikke rettslig ansvar.

Forbrukerrådet har lenge hevdet at det ikke er tilstrekkelig å innføre nye tekniske rutiner og systemer for å hindre at beløp blir overført feil, og har krevd at ansvarsforholdet mellom kunder og banker klargjøres nærmere.

Forbrukerrådet har derfor uttrykt ønske om en lovfesting av ansvarsforholdet mellom kunde og bank – og har tatt opp forslag om dette i Banklovkommisjonen.

Les mer hos Forbrukerrådet