Lensmann er et flittig brukt begrep både i lovverk, historien og den norske kulturen. Desto lengre ut på bygda du er oppvokst, desto vanligere er også begrepet.

Men nå er det slutt på den historisk tunge tittelen. På oppdrag for Stortinget om å innføre kjønnsnøytrale titler har Politidirektoratet foreslått «Politiavdelingsleder» som erstatning.

Les mer: Nytt kostholdsprogram skal få ned kjøttforbruket: – Statsstøttet indoktrinering

900 år lang historie

Begrepet lensmann dukket først opp på 1200-tallet og hadde en viktig rolle rundt om i hele Norge.

Politidirektoratet sier selv at det ikke har vært en enkel prosess å finne alternativer til et såpass historisk tungt begrep.

– Arbeidet med å finne nytt navn har ikke vært enkelt, og det knytter seg mange følelser til en tittel som har eksistert i cirka 900 år. I tillegg til å finne et godt navn på en gammel og historisk tittel, må navnet også i størst mulig grad gjenspeile nåværende funksjon og organisatoriske plassering, direktoratet i en epost til Politiforum.

– Det vil senere bli en prosess for å finne ut hvilken funksjonstittel de ulike lensmennene skal bruke, og hvilken betydning dette får for benevnelsen av lensmannskontor og lensmannsdistrikt, sier POD.

Les mer: MDG går på husbesøk midt i pandemien: – Veldig alvorlig

– Vi taper vår egen kultur

Medlem av justiskomiteen på Stortinget, Jenny Klinge (Sp) mener vi stadig tar mer avstand fra vår egen historie og kultur, og mener det er bare tull å fjerne tittelen.

– Hva i alle dager er det vi driver med? Hva med begrepet nordmenn? Og landsmenn? Det er en misforstått toleranse der det sies at det skal være kjønnsnøytralt, også ender det opp med å være nasjonsnøytralt. Språket vårt blir historieløst, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge i Senterpartiet og legger til:

– Det er greit å endre ord når det er både nødvendig og lurt. I tilfellet av fylkesmannen kan jeg forstå at statsforvalter er både mer presist og riktig. Men i dette tilfellet er det hverken nødvendig eller lurt, sier hun.

Les mer: Nytt elbilforslag vekker oppsikt: – Erna vil gi MDG-Berg mer makt

– Men har det egentlig noe å si - er det ikke bare en vanesak?

– Jeg mener vi taper på det. Vi taper både kulturelt og i tilknytningen til historien vår. Som kvinne selv kunne jeg gjerne vært «lensmann». I norsk kultur betyr mannsbegrepet i en del sammenhenger menneske, og ikke bare mannfolk.

Hun påpeker at det norske språket har en rekke titler og begreper med ordet «mann» i seg som er helt uproblematisk. Noe av det grunnleggende for lokaldemokratiet i Norge er formannsskapslovene.

– Det blir vel litt spesielt om Norge, som har eksportert ordet «ombudsmann» til blant annet engelsk, skal etterpå ende opp med å fjerne tittelen fordi den ikke er kjønnsnøytral nok.