Gå til sidens hovedinnhold

- Nå bør Norge kutte skattene

Den beste krisemedisinen er skattekutt for tre utvalgte grupper.

Europa sliter med høy arbeidsledighet i kjøvannet av finanskrisen og den pågående gjeldskrisen.

Langstidsledigheten øker og spesielt unge mennesker med lav eller ingen kompetanse rammes hardt. Slik innleder OECD den ferske rapporten Tax Policy Study No. 21: Taxation and Employment

Nøkkelen er skattekutt
Ifølge forfatterne av rapporten er det konsensus blant europas arbeidsministre om at nøkkelen til å komme seg ut av nåværende økonomiske bølgedal er å få flere i jobb.

Rapporten konkludere med at skattekutt mest sannsynlig er den mest effektive måten å få dette til på.

- Skattekutt er nøkkelen til å få ned de vedvarende høye arbeidsledighetsratene i mange land, sier direktør for OECDs Senter for Skattepolitikk og Administrasjon Jeffrey Owens til NA24.

Imidlertidige kutt
Reduksjon i arbeidsgiveravgift og skattekutt på lønn er de viktigste tiltakene.

- Vi konkluderer med at midlertidige kutt i arbeidsgiveravgift og skatt på lønn vil øke arbeidstilbudet og redusere arbeidsledigheten, sier Owens.

Unge, eldre og langtidsledige
Tiltakene bør siktes spesielt inn mot unge ledige med lav kompetanse og langtidsledige.

- Vi ser klart at å rette skattekutt-tiltakene mot disse to gruppene vil være mest effektivt. Samtidig er det viktig å konstruere kuttene på en slik måte at de ikke misbrukes, sier Owens.

Skattesystemet må være arbeidsmotiverende
En tredje hovedkonklusjon i rapporten er å sikre at hvert enkelt lands skattesystem motiverer folk til å jobbe - ikke det mtosatte. Skattekutt vil bidra til å øke arbeidstilbudet (antall arbeidsplaasser) og at flere, både unge og eldre, motiveres til å jobbe mer.

- Dette gjelder særlig for de gruppene som lettest lar seg demotivere ti lå jobbe på grunn av skattetrykket. Vi snakker igjen om lavinntektsgrupper, eldre arbeidstakere og de som står for husstandens andreinntekt, sier Owens.

Han medgir at bred skattekutt vil være vanskelig i land som sliter med store budsjettunderskudd.

- For disse landene, som ikke har mulighet til å foreta brede skattekutt, er løsningen målrettede skattereformer for de nevnte utsatte gruppene, sier han.

Skattekutt bidrar til å sikre velferdssystemet
De foreslåtte skattekuttene vil i tillegg bidra til å redusere folks avhengighet av trygde- og pensjonsutbetalinger.

- Med en eldrende befolkning er dette kritisk med hensyn til trygdesystemenes bærekraft i land verden over, sier Owens.

Dette er rapportens fire hovedanbefalinger:
* Skattekutt for lavinntektsgrupper
* Skattekutt for eldre arbeidstakere fremfor høyere pensjoner. Alternativt kutt i arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere.
* Kutte ut familie-basert skattlegging og gå over til individuell skattlegging i de 11 OECD-landene det gjelder.
* Kutte arbeidsgiveravgift og skatt på lønn for unge med lav kompetanse, for eldre arbedistakere og for langtidsledige.

Hele OECDs rapport finner du her.

Kommentarer til denne saken