Onsdag ble det budsjettenighet mellom byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt er blitt enige om følgende hovedtrekk:

  • Over 100 millioner kroner mer universell utforming av kommunale bygg, særlig på skoler og T-banestasjoner.
  • Økt bydelsramme på 85 millioner kroner til mer velferd og gode tjenester der folk bor.
  • Skjerming av kutt i velferdsetaten og helseetaten.
  • Frys av gjengs leie hele neste år.
  • En egen fast kvinnepott på 5 millioner kroner for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner.
  • Økte bevilgninger på i alt 42,4 millioner kroner til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak innen velferdssektoren og kultursektoren.
  • Sikret midler til flere idrettsanlegg, rehabilitering av Veitvet og Kjelsåsmyra kunstgressbane og prosjektering av Bjøråsen kunstgressbane.


Rødt: - Vi sikrer fritidstibud

Leder for finanskomiteen og Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, er lettet:

- Jeg er svært glad for at vi også denne gangen har oppnådd enighet for byrådets budsjett, med viktige påplussinger som gjør budsjettet samlet sett enda bedre.

Støtte fra Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, var avgjørende for å sikre flertall:

- Vi i Rødt har alltid kjempa for mer penger til bydelene, og er glade for gjennomslag der så bydelene for eksempel slipper å legge ned fritidstilbud til barn og unge. Oslo skal være en by som er tilgjengelig for alle, derfor har vi også prioritert over 100 millioner til universell utforming i 2020. I 2020 åpner to nye store kulturhus - Munchmuseet og Deichman i Bjørvika. Det står ikke i motsetning til å satse på de mindre aktørene på feltet, og vi har derfor lagt på en rekke påplussinger der.

SV: - Egen kvinnepott

Gruppeleder for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, trekker frem en egen kvinnepott:

- Et godt budsjett har nå blitt enda bedre på velferd, helse, kultur og likestilling. Særlig er vi i SV fornøyd med at vi nå i fellesskap er enig om en fast pott til kvinneorganisasjonene på 5 millioner i året.

Gruppeleder i MDG, Sirin Stav, trekker frem grønne løsninger:

- Jeg er glad for at vi har kommet fram til en enighet som gjør et godt budsjett enda bedre, gjennom økt satsing på gode og grønne nærmiljøer og tilgjengelighet for alle, og mer midler til frivilligheten, både innen kultur, helse og for utsatte grupper. Vi er også glade for økte rammer til bydelene som vil sikre gode tjenester til innbyggerne, disse midlene er viktige for grasrotdemokrati og muliggjør enda mer grønn politikk lokalt i bydelene., sier Sirin Stav, gruppeleder i MDG.